Na tiskové konferenci v Praze to řekl generální ředitel banky Ladislav Macka. Z programu Panel poskytuje banka buď záruky za úvěry, které si vlastníci panelových domů vezmou na opravy, nebo dotace na úhradu úroku z úvěrů.

"Sedm set milionů korun je částka, která bude určitě k dispozici, ale budeme se snažit ji v příštím roce ještě navýšit," dodal Macka. V letošním roce banka poskytla z programu Panel 277 záruk za 1,17 miliardy korun a 839 dotací na úroky z úvěrů za 1,3 miliardy korun.

Záruky banka poskytuje na celou dobu splatnosti úvěru až do výše 80 procent nesplacené jistiny, dotace na úhradu úroků až do výše čtyř procent. Vyplácí je postupně v pololetních splátkách po celou dobu splácení úvěru, nejvýše však po dobu 15 let od data uzavření smlouvy.

Oproti letošnímu roku se program částečně mění, musel se přizpůsobit evropské legislativě. Na vlastníky domů, včetně obcí, bude pohlížet jako na podnikatele. Fyzické osoby, většinu společenství vlastníků bude považovat za malé podnikatele, obce s méně než 5000 obyvateli a s příjmy nižšími než deset milionů eur pak za podnikatele střední. Na ostatní bude nahlížet jako na podnikatele velké. Podle toho, do jaké kategorie vlastník spadá, bude moci získat celkovou výši veřejné podpory. U malých podnikatelů je to až 35 procent, u středních 25 a u velkých 15 procent.

Jiný je i postup, jakým se bude o podporu žádat. Při podání žádosti budou majitelé předkládat jen část dokladů, které jsou nutné dnes. Banka žádost nejprve posoudí, podle Macka během několika dnů, a poté žadateli sdělí, jestli vůbec může podporu získat. Majitel domu pak dodá ostatní doklady a může začít stavět. Ještě před podáním žádosti může uzavřít smlouvu se stavební firmou, ale naopak nesmí uzavřít smlouvu o dodávkách strojů a zařízení. Toto omezení se dotýká především smluv na rekonstrukce výtahů.

Program Panel není jedinou možnou podporou na opravy panelových domů, kterou mohou majitelé domů v České republice získat. Státní fond rozvoje bydlení poskytuje dotace na opravy panelových domů v havarijním stavu. Podle ředitele fondu Jana Wagnera lze na panelové domy využít i programy na opravy a modernizaci bytových domů nebo programy na podporu bydlení mladých. Všechny budou fungovat i v příštím roce.

Ministerstvo pro místní rozvoj má zase program Regenerace panelových sídlišť. V letech 2007 až 2013 chce téměř pět miliard korun na opravy českých sídlišť poskytnout také Evropská unie.Zdroj: ČTK