Množství světla Potřebné množství světla záleží na zrakové náročnosti činností, které hodláme v určité místnosti provozovat - jiné potřebujeme na čtení nebo šití, jiné při odpočinku, nebo přecházení z místnosti do místnosti. Množství světla je rozhodujícím požadavkem především na pracovních plochách – psacím stole, kuchyňské lince atd. Záleží také na věku obyvatel. Čím je člověk starší, tím více světla potřebuje pro danou činnost. Věrnost podání barev Barva určitého předmětu tak, jak se nám jeví, závisí jednak na dopadajícím světle, jednak na odrazných vlastnostech předmětu. Pokud si budeme svítit čistě modrým světlem, budou všechny předměty modré. Naopak, pokud ve světle zdroje určitá barva chybí, nemohou ji předměty odrážet. Věrnost podání barev ve světle toho kterého zdroje charakterizuje tzv. index podání barev – hodnota 0 až 100. Hodnoty 100 dosahují všechny teplotní zdroje – žárovky apod. Zářivky, včetně kompaktních zářivek, mají zpravidla index podání barev v rozmezí 70 – 90. Věrnost podání barev je rozhodující v kuchyni a místech určených pro stolování a na toaletě. Vytvoření atmosféry Způsob osvětlení může značně ovlivnit celkové vyznění interiéru. Pro vytvoření uklidňující atmosféry a pocitu útulnosti je vhodné tlumené světlo, spojené s místy s vyšším jasem. Světlo by mělo být naoranžovělé (s nižší teplotou chromatičnosti, okolo 2700 K). Z tohoto hlediska lze použít jak žárovku, tak zářivku s teple bílým barevným tónem. Vyšší teploty chromatičnosti je možno dosáhnout jen se zářivkou. Pocitově neutrální je osvětlení bílé (teplota chromatičnosti 4000 K). Naopak aktivizující je osvětlení namodralé (teplota chromatičnosti přibližně 6000 K) – používá se zejména v kombinaci s denním světlem pro tzv. denní přisvětlení při pošmourném počasí a v tmavých místnostech. Dále je osvětlení možno využít ke zdůraznění různých detailů – např. akvária apod. Spotřeba elektřiny Spotřebu elektřiny pro osvětlení je možno ovlivnit několika způsoby. Především je to volba světelného zdroje. Běžná žárovka přemění na světlo pouhých cca 8% dodané energie, zbytek se neužitečně přemění na teplo. O něco lepší jsou halogenové žárovky, z hlediska účinnosti však vítězí zářivky – jsou čtyři až pětkrát úspornější ve srovnání s klasickou žárovkou (oproti ní uspoří 72 až 81 % elektřiny při stejné hladině osvětlení). Pro lepší názornost se běžně používá hodnota měrného výkonu. Měrný výkon, který má jednotku lm/W (lumen/Watt), nám udává kolik světla (vyjádřeno v lumenech) lze vyrobit z jednoho wattu elektřiny. Spotřebu elektřiny ovlivníme i volbou svítidla. Vhodnější jsou svítidla s lesklými vnitřními plochami, která směrují světlo přímo na osvětlovaný předmět. Pokud chceme využít například odrazu o strop, musíme si uvědomit, že i čerstvě vymalovaná plocha stropu odrazí jen cca 85 % dopadajícího světla. Svítidla, která svítí pouze přímo, vytváří ostré stíny, což je také nežádoucí, proto je zpravidla nutno uchýlit se ke kompromisu. Doporučeno je pravidelné čištění svítidel a obnova povrchů zdí. Vhodné je použití světlé malby a světlého nábytku v místnostech. Bezpečnost před úrazem elektrickým proudem Podle ochrany před nebezpečným dotykovým napětím lze v souladu s ČSN 341010 a 360000-1 rozlišit svítidla třídy 0, I, II a III. Svítidlo třídy 0 má pouze základní izolaci, tzn. nemá prostředky pro připojení ochranného vodiče. Třída I znamená, že svítidlo má prostředek pro připojení vodivých částí na ochranný vodič. Svítidlo třídy II obsahuje ochranu před nebezpečným dotykem dvojitou nebo zesílenou izolací. Třída III označuje svítidla pro bezpečného napětí do 50 voltů. Otázka prevence úrazů elektrickým proudem je kritická zejména ve vlhkém prostředí, tj. v koupelnách, prádelnách apod. Svítidla v těchto místnostech by měla být třídy II s krytím IP 54 (zabezpečeno proti stříkající vodě). Nejmenší krytí svítidel na nízké napětí je IP 20, tzn. chráněno před vniknutím pevných těles větších než 12,5 mm (prstu). -SEVEn-