Každá banka při posuzování žádosti o hypotéku hodnotí tři základní parametry - účel, bonitu žadatele a zajištění.

Účel hypotéky

Hypotéka může mít jeden, nebo kombinovat víc účelů -- např. koupě, výstavba, rekonstrukce, vypořádání majetkových poměrů v souvislosti s nemovitostí. Hypotéka může být také bez účelu -- tzv. americká hypotéka. Americké hypotéky jsou ale vůči hypotékám účelovým dražší a banky u nich požadují větší zajištění.

Bonita žadatele

Bonitou se rozumí schopnost žadatele hypotéku splácet. Banka bude posuzovat náš příjem a stávající závazky. Nahlídne také do registru dlužníků, zda jsme v minulosti všechny své závazky řádně spláceli. Na trhu existují také tzv. hypotéky bez prokazování příjmu, jsou ale dražší a vyžaduje se u nich vyšší zajištění.

Zajištění

Hypotéka je úvěr, který je vždy zajištěn nemovitostí. Než banka z hypotéky uvolní peníze, bude požadovat, abychom v její prospěch zřídili zástavní právo k nemovitosti s dostatečnou hodnotou (LTV - viz dále). Také bude požadovat pojištění nemovitosti na dostatečnou hodnotu a jeho vinkulaci (tj. „svázání“ s hypotékou), případně dodatečné zajištění - např. životní pojištění, směnku.

Základní parametry, o kterých musíme v souvislosti s hypotékou rozhodnout, jsou LTV, typ úrokové sazby a doba splatnosti.

LTV

Parametr LTV (loan to value) vyjadřuje poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti/í k jeho zajištění. Každá banka má pro hypotéky minimálně dvě pásma LTV s různými podmínkami - např. do 90 % LTV a nad 90 % LTV (resp. 80 %, 85 %). V dolním pásmu je úroková sazba výhodnější a požadavky na bonitu a dodatečné zajištění mírnější (dodatečné zajištění většinou není vůbec vyžadováno). Horní pásmo se pokládá za tzv. 100% hypotéku -- ta je dražší a klade vyšší požadavky na bonitu a dodatečné zajištění. LTV lze snížit buď větším množstvím vlastních prostředků použitých na financovaný záměr, anebo přidáním další nemovitosti jako zajištění.

Typ úrokové sazby

Úroková sazba může být fixovaná na předem stanovený počet let od podpisu úvěrové smlouvy (nejčastěji 1, 3, 5 let), nebo bude tzv. plovoucí - tj. proměnlivá v závislosti na vývoji úrokových sazeb na mezibankovním trhu. U fixované úrokové sazby máme na stanovené období jistotu, že se splátka hypotéky nebude měnit. Plovoucí sazby jsou o něco nižší než sazby fixované - rizikem ale je, že pokud v budoucnu dojde k růstu sazeb na mezibankovním trhu, poroste nám splátka hypotéky.

Doba splatnosti

Doba splatnosti zásadně ovlivňuje výši splátky hypotéky. Například hypotéka na 1 mil. Kč při úrokové sazbě 2,5 % p.a. bude mít měsíční splátku na 15 let 6668 Kč, na 20 let 5299 Kč, na 25 let 4486 Kč a na 30 let 3951 Kč. Samozřejmě čím delší je doba splácení, tím vyšší bude celková suma zaplacených úroků.

Doba splatnosti je omezena obvykle na 30 let a současně omezena věkem žadatele při splatnosti (65, 70, 75 let - dle banky).


Autor Ing. Peter Kováčik je nezávislým privátním ekonomickým konzultantem.

Poskytuje služby v oblastech:

  • Optimalizace pojištění
  • Optimalizace zadlužení
  • Optimalizace úspor
  • Financování bydlení
  • Sestavování domácího rozpočtu
  • Zprostředkování a správa finančních produktů

Kontakt: mobil: +420 608 307 747, e-mail: mail@peterkovacik.cz, web: www.peterkovacik.cz


Titulní foto: Thinkstockphotos.com

CELÝ ČLÁNEK A DALŠÍ HESLA SLOVNÍČKU NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 1/15. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne@astrosat.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 840 336 459