Úskalí velkoformátových oken

Dostatek přirozeného denního světla díky velké prosklené ploše i optické propojení s venkovním prostředím… Velkoformátová okna jsou u novostaveb zkrátka dnes už v podstatě standardem. Pokud jste se ovšem v otázce materiálů pro tato okna po domluvě s architektem rozhodli pro plast, je třeba určitě počítat s tím, že rozměry velkoformátových řešení v plastových profilech jsou výrazně omezená! A to jak z důvodu nedostatečné pevnosti, tak stability plastového rámu z důvodu jeho dilatace. „Dilatace plastu je obecně platná vlastnost tohoto materiálu, která je o to větší při působení tepla, například od slunečního záření. I proto nejsou plastová okna ideální volbou pro velkoformátová řešení, ani pro jejich umístění na jižní či jihozápadní strany budov,“ popisuje Ing. Milena Tomčíková, produktová manažerka značky Vekra. Pro tento typ oken je určitě lepší zvolit dřevěnou, hliníkovou nebo dřevohliníkovou variantu.

Další otázkou je u otvíravých velkoformátových oken směřujících na terasu či balkon, jak dostatečně zateplit spodní bezbariérový práh, který je krizovým místem. Zde totiž může docházet k prochládání podlahy a v důsledku toho k rosení okna u spodní podlahové hrany. Pokud tedy plánujete do svého nového domu či při přestavbě bytu okna sahající až k podlaze, tzv. HS Portály, určitě trvejte při domluvách s projektantem na tom, aby bylo v návrhu počítáno s Purenitem, který zajišťuje správnou izolaci tohoto prostoru! „Pro okenní prvky, které sahají až na zem, se používá pod spodní část rámu otvorové výplně podkladový profil z Purenitu, který je tvořen lisovaným dřevem s příměsí částeček kovu. Využitím Purenitu můžeme jednoduše omezit vznik tepelných mostů a výrazně tak zvýšit izolační vlastnosti okenních prvků sahajících až k podlaze. Tuto izolační vlastnost u HS Portálu ještě podporuje svojí skladbou nulový práh, který je tvořen deseti vzduchovými komorami vytvářejícími jedinečný izolační systém,“ vysvětluje Ing. Pavel Kašpar, manažer montáží značky Vekra.

A v neposlední řadě ještě nezapomeňte brát v potaz také přepravu velkoformátových oken na místo instalace! „HS PORTÁLY a jiná řešení velkoformátových oken se využívají zejména v zadní soukromé části domu otevřené do zahrady. Jejich převoz a manipulaci s nimi pak zajišťuje stavební technika, například malý stavební jeřáb nebo jiná mechanika, které samozřejmě potřebují dostatečně širokou přístupovou cestu, aby na místo instalace projely, nebo minimálně dostatečně velký manipulační prostor před prostorem montáže,“ upozorňuje Ing. Pavel Kašpar z Vekry. I tuto otázku už řešte ve fázi plánů se svým projektantem a firmou, která vám okna vyrábí a montuje.

S tmavou barvou na jih opatrně!

Co se týče oken, je potom potřeba se zamyslet i nad jejich barvou, protože ta není jen otázkou designu, jak by se mohlo na první pohled zdát. Zvolil architekt pro vaše okna tmavou barvu? Pak myslete na to, že tmavé barvy obecně více přitahují teplo, a je tedy důležité předem důkladně zvážit materiál, ze kterého budou okna vyrobena, a to především ve vztahu ke světovým stranám. „V případě dřevěných oken umístěných na jih se tmavě lazurované profily samozřejmě zahřívají více než profily se světlými odstíny, což samozřejmě negativně působí na chemickou impregnaci, kterou jsou okna ošetřena. Zvláště pak v letních měsících může docházet k rychlejšímu zastarávání barvy, a to vede k náročnější údržbě dřevěných oken, abychom předešli případnému povrchovému poškození rámů oken,“ upozorňuje Ing. Milena Tomčíková z Vekry a pokračuje: „Na jih není vhodné umístit ani jakákoliv barevná okna z plastových profilů. Ačkoliv například Vekra vkládá do všech barevných plastových oken vnitřní výztuhy, abychom co nejvíce zamezili nežádoucí dilataci plastového materiálu, nedoporučujeme používat velkoformátová plastová okna orientovaná na jih, protože z technického hlediska není možné zajistit jejich potřebnou stabilitu.“ Pokud trváte na tmavých oknech, vybírejte je raději z hliníku. Ten zajišťuje v tomto ohledu naprostou jistotu stability.

Aby vás montáž skleněné stěny nepotrápila

Okna nejsou jedinou skleněnou plochou, která v interiéru zasluhuje pozornost už ve fázi papírových plánů. Potřebujete-li vytvořit předěl mezi dvěma místnostmi, ale zároveň mezi nimi zanechat vizuální propojení a volný průchod přirozeného denního světla, elegantní řešení nabízí celoskleněné příčky. Máte je v návrhu? Pak si v první řadě ověřte dostatečnou nosnost stropní konstrukce, jak vysvětluje Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti JAP Future, která se zabývá výrobou interiérového skla: „S instalací celoskleněné příčky je důležité si uvědomit, že sklo je poměrně těžký materiál, proto musí být strop opravdu pevný. Stropy zděné nebo tvořené panely celoskleněnou příčku bezpečně unesou. Pokud ale máte v plánu podhledové sádrokartonové stropy, do kterých má být sklo fixováno, je bezpodmínečně nutné, aby byly v místě kotvení skleněné stěny vyztužené ocelovou konstrukcí či traverzou, jelikož samy o sobě nejsou schopné poskytnout dostatečnou stabilitu a pevnost pro bezpečné ukotvení celoskleněné stěny.“

Při instalaci skleněných příček ale může vzniknout v případě nepřipravenosti problém také u podlahy, a to v případě, že počítáte s podlahovým vytápěním. „Spirály podlahového topení určitě musí ustoupit stranou, pokud chceme využít podlahový samozavírač otočného celoskleněného dveřního křídla. Pro ten je již předem třeba připravit otvor o hloubce přibližně dvacet centimetrů, například pomocí kostky z polystyrenu, která se topnými spirálami obejde a po zalití finální betonovou vrstvou se jednoduše vyřízne,“ radí Petr Paksi. A opět nezapomeňte brát v potaz také přístupovou cestu na místo instalace, a to jak výšku průchozích stavebních otvorů, tak i třeba šířku schodiště v bytovém či panelovém domě. Pokud se transportované sklo nevejde do dveří či neprojde zákrutou úzké chodby, jde prakticky o neřešitelný problém.

S LED pásky počítejte předem!

Pokud do projektu vašeho budoucího domu architekt zakomponoval i designové osvětlení pomocí LED pásků, ujistěte se, zda je s tímto řešením počítáno i z hlediska elektro přípravy – tedy umístění zdroje a přívodního kabelu. „Ve standardní elektrické síti je střídavé napětí 250 V, kdežto LED pásky používají stejnosměrné napětí 12 nebo 24 V. Z tohoto důvodu není logicky možné LED pásky zapojit přímo do elektrické sítě domu, jako je tomu u běžných zdrojů světla, jimiž jsou například lustry,“ říká Marek Beneda, obchodně technický zástupce společnosti Obzor Zlín, českého výrobce domovní elektroinstalace, který dále pokračuje: „LED pásky tedy potřebují zdroj, který sníží napětí a změní jej ze střídavého na stejnosměrný. Proto je třeba dopředu rozmyslet ve vztahu k umístění LED pásků i umístění tohoto zdroje, který je většinou žádoucí schovat, aby nebyl viditelný.“ Samotný zdroj produkuje teplo, a proto musí být umístěný v odvětrávaném místě, ideálně ne poblíž spotřebičů, které také vydávají teplo. Zároveň je nutné jej zanechat přístupný. Dále je potřeba počítat s chlazením LED pásků, které se také zahřívají. Není tedy možné je umístit přímo na nábytek – musí být nalepené na speciální hliníkové konstrukci (dle normy pro instalaci LED pásků na dřevo).

Jeřáb střechu neprobourá

Určitě máte radost, že váš velkoplošný či dokonce patrový byt umožňuje velkorysá řešení pro interiér, ale nesmíte přitom zapomenout, že se například rozměrné nábytkové prvky, jako jsou vestavěné skříně, musí dostat také dovnitř! „Ačkoli je pravidlem, že nový nábytek vám kvalitní výrobce dodá už smontovaný, v případě rozměrově větších nábytkových prvků, jako jsou velkoformátové vestavěné skříně, toto zcela neplatí,“ upozorňuje Martin Dusík, vedoucí obchodního oddělení společnosti Trachea, největšího českého výrobce nábytkových dvířek, a pokračuje: „Pro toho, kdo si myslí, že takto objemný nábytek dostane do interiéru v jednom kusu dveřmi nebo oknem, může být překvapením, že to tak není. Jedná se zkrátka o nábytek na míru, u kterého je vždy potřeba řešit montáž přímo na místě, takže už při plánování a navrhování interiéru je potřeba myslet, že bude nutné jej na místo dostat po částech, a i tak nemusí jít zrovna o malé plochy. I proto je třeba se zaměřit na průchodnost přístupových cest.“ Chcete-li mít navíc opravdu jistotu, pak je v současnosti možné na skříně volit odolné nábytkové materiály, které lze navíc využít právě v impozantních rozměrech 1,5 na 3 metry, jako je nanolaminát SOFTIXX nebo akrylát smíšený se skleněným prachem VETRIXX. Co je u nich velkou výhodou, že vedle nábytkových ploch se hodí také na obkladové plochy, takže je vše možné sladit do posledního detailu.