Základní informace je, že cement je hydraulická pojivová složka betonu. Je to něco jako lepidlo pro anorganické složky, které jsou součástí betonu, tedy písku, štěrku apod. Cementu je ale velké množství druhů. Liší se příměsmi, které upravují jeho vlastnosti a také souběžně i vlastnosti následného výrobku (třeba betonu).

Výroba cementu se provádí v cementárnách v pecích. Rozděluje se na mokrý či suchý postup, kdy vstupní složky jsou buď v suchém stavu, nebo ve vlhké kašovité formě. Vstupními složkami je vápenec a jíl, někdy křída a břidlice. Následný postup je prakticky stejný, jen se liší teplotami.

V peci se nejdříve směs předehřeje a vyloučí se z ní voda. Následně se zvýší teplota, díky které se vylučuje uhlík. Bohužel to znamená, že cementárny patří k největším znečišťovatelům ovzduší. Následně se teplota zvedá až ke 1450 °C. To se jednotlivé částice spékají a vznikají hroudy takzvaného slínku. Ten se následně vychlazuje a mele na prášek.

Druhy cementu

Tím základním je pro nás portlandský cement. Jde o nejpoužívanější cement pro výrobu malty a betonu a jeho výroba probíhá vyloženě v cementárenských pecích. Jedná se o jakýsi nejčistší cement, i když to také není tak úplně pravda. Někdy se přidávají železité rudy, bauxit apod. Také se přidávají v některých verzích plastifikátory, které zpomalují tuhnutí, a tedy prodlužují zpracovatelnost, což je potřeba například u omítkových směsí apod. Portlandský cement najdeme pod označením CEM I.

Druhým typem je portlandský směsný cement, do kterého se přidávají různé příměsi, jako například struska, popílek, vápenec. Tento typ najdeme pod označením CEM II.

Následují typy jako vysokopecní cement (CEM III), který má větší podíl vysokopecní strusky, díky čemuž se snižuje hydratační teplo, prodlužuje se doba nárůstu pevnosti a zvyšuje se odolnost vůči agresivním prostředím. Pucolánový cement (CEM IV) se u nás nevyrábí. Jde o cement s příměsí pucolánu, což je jemný písečný sopečný popel. Pucolánový cement je vhodný do mokrého prostředí, především pak do agresivní mořské vody.

Často si také můžete koupit směsi betonu, které využívají nejlevnější směsný cement (CEM IV), využívající velké množství přísad. Tento cement nezaručuje vysokou pevnost, ale je levný, takže se hodí do nezatěžovaných konstrukcí. Takzvanou vaznost cementu po 28 dnech definuje poslední číslo v označení na pytli – může být 32,5 MPa, 42,5 MPa nebo 52,5 MPa.

U cementů je také důležité na označení sledovat poslední písmeno. To určuje, jak rychlý je průběh počáteční tvrdosti.

  • R - Rychlý
  • N - Normální
  • L - Pomalý