V západoevropských zemích či ve Skandinávii jsou domy stavěné touto technologií obvyklé a oblíbené, u nás zatím hledají velmi pomalu své místo na trhu s nemovitostmi. Z hlediska materiálu lze montované domy rozdělit do dvou skupin – na lehké konstrukce na bázi dřeva a těžké konstrukce na bázi betonu. V těchto skupinách je pak lze ještě dělit podle izolačních a dalších materiálů, použitých v konstrukcích.

Autor: Oficiální zdroj Autor: Oficiální zdroj

Základním principem a podstatou montovaných domů je výroba určitých částí konstrukce přímo v továrně a jejich montáž přímo na staveništi, což významně ovlivňuje délku celé stavby. V případě betonu jde o výrobu velkoplošných stěnových panelových dílců, stropních panelů, ale i například monolitických betonových schodišť, podest, překladů, sloupů a podobně. Je možné volit různý stupeň dohotovení a možnost zabudování sítí.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Autor: Oficiální zdroj Autor: Oficiální zdroj

U montovaných dřevostaveb je základem konstrukce panelů dřevěný rám vyplněný tepelně-izolačním materiálem, a opláštěný. I zde je také rozdílný stupeň dohotovení přímo v továrně – od opláštění rámů pouze z vnější strany přes panely s osazenými okny a dveřmi až po prvky s finální úpravou z vnější i vnitřní strany a se zabudovanými rozvody. Konstrukce panelů je přizpůsobena jejich určené funkci – mohou být obvodové, příčkové, podlahové, stropní a střešní. Jsou různých velikostí od cca 3 m² až po celostěnové.

Příště: Nevýhody montovaných domů

Foto: MS Haus, s. r. o., KOMA MODULAR CONSTRUCTION, s. r. o., DENNERT MASSIVHAUS, Barx Constructions, Atrium, s. r. o.