Bohužel, ne každá půda je pro vestavbu vhodná. V první řadě záleží na typu střechy a výšce půdního prostoru. Ideální jsou pro tento účel střechy sedlové, kde se dvě protilehlé zkosené roviny sbíhají k hřebenu a zbylé protilehlé strany tvoří štíty. Jde o nejčastější typ střechy zejména u starší zástavby. Podkroví by mělo nabízet světlou výšku nejméně 230 cm a alespoň 110 cm od podlahy v místě zkosení.

Úřady a papíry

Pokud plánujete rozsáhlou rekonstrukci, která celkově ovlivní vzhled domu (změna sklonu střechy, vikýř), budete potřebovat stavební povolení a u starších budov i souhlas památkářů. Nebo můžete počkat, až vejde v platnost novela stavebního zákona, která by měla veškeré papírování zjednodušit. Každopádně svůj záměr raději prodiskutujte s odborníkem, i když vestavbu hodláte zvládnout svépomocí. Rekonstrukce nesmí v žádném případě ohrozit statiku domu nebo zasáhnout do požární ochrany.

Půda Autor: Pixabay Autor: Pixabay

Izolace nejen tepelná, ale i zvuková

Posoudit musíte i stav střechy. Staré krovy mohou být poškozeny zatékající vodou a ohrožují je i škůdci, opravy v tomto případě budou pro začátek nezbytné. Střešní krytinu je navíc třeba opatřit hydroizolací. Obvodové konstrukce zateplíte fenolickou pěnou, minerální vatou nebo polystyrenem, moderním materiálem je pak foukaná tepelná izolace z recyklovaného papíru, kterou můžete aplikovat i do krovů.

Podkrovní prostory mívají silnou akustiku; běžné kroky znějí v místnosti pod vámi, jako by se na půdě prohánělo stádo slonů. Spolu s tepelnou izolací je proto dobré konstrukci doplnit o akustické desky nebo pásy, které zvuky zmírní.

Schody a okna

Okno Autor: Pixabay Autor: Pixabay

Přístup do podkroví je stěžejním bodem celé rekonstrukce, protože právě tady se může stát, že budete muset výrazněji zasáhnout do celkové stavby domu. Schodiště musí být pohodlné a bezpečné, což ve starých domcích nebývá samozřejmost. Půdní prostor také potřebuje hodně světla, je to dokonce dané i normou (okna by měla dohromady tvořit rozměr o velikosti 10 % procent podlahové plochy). Pro snadný přístup a větrání se do štítu umisťují svislá okna, doplnit je mohou okna střešní, která ale musíte při dešti zavírat.

Na kolik vás to vyjde

Ceny za půdní vestavby od firem se většinou pohybují mezi půl milionem až milionem korun, v závislosti na stavu objektu a velikosti prostor. Přestavujete-li svépomocí, můžete od firemního odhadu odečíst zhruba čtvrtinu.