Stavební spořitelny poskytují úvěry ze stavebního spoření na různé účely, jejichž paleta je vymezena zákonem. Podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, smí být úvěr ze stavebního spoření poskytnut výhradně na bytové potřeby, které jsou vymezeny v § 6.

Co se pod tím ukrývá?

Bytovými potřebami se v případě fyzických osob rozumí výstavba bytového domu, rodinného domu nebo bytu. Ale také změna stavby na bytový dům, rodinný dům nebo byt, koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby. Do bytových potřeb, na které lze využít úvěr ze stavebního spoření, dále patří koupě pozemku v souvislosti s výstavbou, splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě, změna či údržba stavby nebo udržovací práce na stavbě. Také sem spadá vypořádání společného jmění manželů, spoluvlastníků či dědiců, úhrada za převod členských práv a povinností v družstvu, připojení k veřejným sítím technického vybavení, splacení jiných půjček a úvěrů na bytové účely.

A co ještě?

Kromě obecně známých účelů úvěru tedy mezi bytové potřeby, na které si můžete vzít úvěr ze stavebního spoření, patří například také financování stavebních úprav nebytového prostoru na byt. Výjimkou nejsou půdní vestavby, projektová dokumentace, požární zabezpečení a bezpečnostní zajištění. Úvěr ze stavebního spoření lze využít i při výměně bytového jádra, přípojky plynu, vody, kanalizace, elektrického proudu a mnohé další.

Zákon umožňuje také financování bytových potřeb osob blízkých. Za osobu blízkou se pro tento účel považuje příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel. Příbuzní v řadě přímé jsou děti, vnuci a vnučky, rodiče a prarodiče.

Pokud byste si ale nebyli jisti, zda lze váš konkrétní záměr financovat s pomocí stavební spořitelny, zeptejte se. Ve stavební spořitelně by vám měli poskytnout konzultaci.

-Raiffeisen-Foto: www.profimedia.cz