V našem vlastním bytě nám může uškodit spousta věcí a dokonce i ty a především ty, o kterých nevíme prakticky nic nebo je vůbec nevnímáme. Především to jsou různé plísně, roztoči, ale i radon, který se stal v posledních několika letech hodně sledovaným problémem. Přestože se v mnoha případech vzniku těchto škodlivin úplně neubráníme, tak je můžeme minimalizovat a záleží jen na nás, jaký k tomuto problému zaujmeme postoj. Pokud jde o problém plísní, tak je nutné se zaměřit na stavební stránku, která by měla dobře volenými tepelnými izolacemi vyloučit jejich vznik. V tomto případě je vždy nutné věnovat zvláštní pozornost všem detailů, neboť především ty vedou ke vzniku plísní v místech, kam není vidět, a tak dýcháme jejich spóry, aniž bychom o tom věděli. Blahodárně v bytech působí vápenné štukové omítky s následným vybílením vápnem, neboť vápno má dvojnásobnou ochranou funkci. Především působí jako dezinfekce a rovněž absorbuje ze vzduchu oxidy síry, které přeměňuje chemickou reakcí na neškodné látky. Dalším problémem a to skutečně každé domácnosti jsou roztoči. Přestože si myslíme, že náš problém to určitě není, neboť právě my často uklízíme, tak se mýlíme. Pokud se u nás občas tvoří prach - chuchvalce vláken, svědčí to o tom, že roztoči jsou i naším problémem. Lze se proti nim bránit častým vytíráním, pokud možno i s dezinfekčním prostředkem. Proto aby mělo naše vytírání smysl, je důležité dostat se do všech koutů a mezerek. Z toho důvodu je lepší volit pro zařízení svého bytu nábytek na nožičkách a co možná nejméně koberců. Dalším způsobem dezinfekce je ultrafialové záření (slunce nebo horské sluníčko). Rovněž nám pomůže pomoci v boji proti roztočům centrální vysavač, umístěný například v garáži, který přefiltrovaný vzduch zbavený většiny mechanických částí vyfukuje mimo byt. Poslední jmenovanou škodlivinou je radon. Jeho výskyt se během několika let značně rozšířil a tak se stalo u novostaveb povinností posuzování jeho množství. Zvýšená koncentrace radonu a jeho dceřiných produktů představuje rizikový faktor pro možnost poškození zdraví do budoucna, především je to riziko vzniku rakoviny plic. Pro zjištění výše výskytu radonu se proto začalo provádět měření. Toto měření je daleko složitější než u měření přírodní radioaktivity, neboť jeho koncentrace ve vzduchu je ovlivněna mnoha činiteli. Stačí obytnou místnost vyvětrat a koncentrace radonu se z původní hodnoty značně sníží. Ke změnám jeho koncentrace dochází i přes den, v závislosti na teplotních změnách vně a uvnitř objektu. Nejvyšší přísun radonu je následkem podtlaku vzniklému rozdílem teplot v noci ve dne je nižší. Dále má na jeho koncentraci vliv roční období, kdy v létě je jeho koncentrace nižší než v zimě. Což je důsledek výkyvů teplot vně a uvnitř objektu. K tomu je ještě nutno přičíst, že intenzita výměny vzduchu je v zimním období daleko nižší než v letním. Nezanedbatelný vliv na jeho výskyt mají i meteorologické podmínky. Při tlakové výši koncentrace radonu klesá, při tlakové níži jeho koncentrace roste. Z uvedených důvodů se měření radonu provádí dlouhodobě. Jak je zřejmé, tak koncentraci radonu můžeme snížit častým větráním, tedy výměnou vzduchu. Rozhodně bychom neměli škodliviny v bytě podceňovat a měli bychom se snažit o co největší minimalizaci jejich výskytu, jde přeci jen o naše zdraví.