Nejprve si musíme ujasnit, jakou střešní krytinu chceme vybrat coby náhradu té stávající. Pokud se rozhodneme pro jiný typ, nejspíš budeme muset rekonstrukci ohlásit stavebnímu úřadu, protože už nepůjde jen o údržbu, ale zásah do vzhledu i do statiky stavby. Proces bude složitější, jestliže je nová krytina váhově těžší než ta původní, nebo pokud se dům nachází v památkové zóně.

Druhou otázkou je, zda skutečně chceme jen nahradit rozpadající se střechu, nebo plánujeme zároveň učinit z půdy obytný prostor. Jednoho napadne, když už se podniká taková velká a drahá akce, tak proč to nevzít rovnou zgruntu a nevybudovat útulné podkroví, případně přidat kolem dokola pár cihel a přistavět patro. Je to zajisté skvělý plán, který domu přidá na prostoru i na tržní hodnotě. Počítejte však s tím, že vás to bude stát víc než jen pár cihel. Skladba střechy bude v tomto případě odlišná, bude klást větší nároky na izolaci a větrání, přidat se musejí i okna a bezpečné schodiště. A komunikaci se stavebním úřadem se rozhodně nevyhnete.

Stav krovu raději nechte posoudit odborníkem. Ten sice může nad dřevěnými trámy vynést rozsudek smrti, ale je také možné, že najde řešení pro jejich záchranu, i když jsou napadené dřevokaznými škůdci. Někdy totiž stačí krov opravit a napustit chemickými prostředky, které škůdce zničí a zabrání jejich dalšímu šíření. V případě, že se chystáte vybudovat podkroví se sádrokartonovými podhledy a izolací, krov bude nejspíš potřeba zpevnit. Potom je lepší nechat si vypracovat dva cenové návrhy a posoudit, zda se zpevnění cenově vyplatí, nebo zda nebude výhodnější pořídit krov zcela nový.

Při výběru samotné střešní krytiny pak nehraje roli jen její hmotnost, ale také sklon střechy a další faktory, jako například nadmořská výška. V oblastech, kde se každoročně počítá s velkou sněhovou nadílkou, budou kladeny větší nároky nejen na kvalitu střešní krytiny, ale také na okapy, sněhové zábrany a další střešní doplňky.