Jakýkoli účastník stavebního spoření může smlouvu kdykoli vypovědět. Pokud tak chce udělat, musí žádost většinou podat písemně, musí být podepsána účastníkem, případně jeho zákonným zástupcem. V některých spořitelnách je vyžadovaný notářsky ověřený podpis. Před vypovědí smlouvy je dobré si však uvědomit, že výpověď do pěti let od uzavření smlouvy je velmi nevýhodná, protože nedodržením pětiletého období ztratí účastník podle zákona o stavebním spoření nárok na státní podporu. Pokud však vypoví smlouvu po pěti letech od počátku smlouvy, má nárok na vyplacení uspořené částky i záloh státních podpor za celou dobu spoření. V případě, že po dobu spoření nedojde k čerpání úvěru, poskytují stavební spořitelny další zvýhodnění, jakési bonusy, přeúročení vkladů vyšším úrokem a podobně. Z toho plyne, že je hodně důležité zvážit, zda smlouvu vypovědět či nikoli.