Mnoho rodin si už navyklo odpadky pěkně třídit a je to dobře. Bioodpad je jen další škatulkou, respektive nádobou, jejíž obsah vyneseme do příslušného kontejneru. Někdy je ale problém rozeznat, co všechno do biologického odpadu můžeme zařadit, a co ho naopak znehodnotí.

Zjednodušeně se dá říci, že do bioodpadu můžete vyhodit cokoli, co je rostlinného původu. Naproti tomu živočišné produkty sem nesmí. Právě v tomto bodě se často chybuje, protože termín "biologický" se vztahuje jak k rostlinné, tak k živočišné říši. V případě odpadu to ale neplatí. Výjimku tvoří vaječné skořápky, které na kompost mohou.

Co do bioodpadu rozhodně nedávat:

 • maso, kosti, kůži a vůbec směsné zbytky z kuchyně
 • mléčné výrobky
 • olej z fritézy
 • exkrementy zvířat živených masem
 • mrtvá těla zvířat
 • rostliny napadené plísní a jinými chorobami či škůdci
 • cigaretové nedopalky

Do bioodpadu naopak patří:

 • zbytky a slupky z ovoce a zeleniny včetně jádřinců
 • skořápky z vajec a ořechů
 • čajové sáčky, kávová sedlina
 • části zdravých rostlin
 • zemina z květináčů
 • větvičky z prořezávky, plevel
 • piliny, seno, sláma, kůra
 • trus býložravých zvířat
 • popel z dřevěného uhlí
 • papírové kapesníky, ruličky od toaletního papíru, plata od vajec

Do kompostu je možné zařadit v menším množství i zbytky pečiva; je lepší ho nalámat na menší kousky a promíchat ho s jinými druhy bioodpadu, aby se nevytvořila jednosložková plesnivějící vrstva. V případě nejasností doporučujeme navštívit stránky šikovné kompostovací poradny, kde jsou jednotlivé položky podrobně rozebrány.