Přípravy letošního již 11. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2000, který se bude konat ve dnech 3. - 7.10 2000, vstupují do své závěrečné třetiny. Stejně jako v minulém roce se veletrh bude konat v sedmi výstavních halách a na všech dostupných volných výstavních plochách Pražského veletržního areálu v Letňanech. Kromě českých firem, věnují tradičně veletrhu výraznou pozornost i zahraniční vystavovatelé, kteří zcela logicky vyhledávají Prahu jako správní, finanční, hospodářské a kulturní centrum naší země. Hodí se říci, že tento veletrh každoročně navštěvuje okolo 120000 lidí, plné dvě třetiny tvoří profesionálové ve stavebním oboru. Výstavní haly budou i letos tematicky členěny podle nomenklatury veletrhu. Jako neobyčejně kladný rys, oceňovaný řadou vystavovatelů, se jeví stabilizace jednotlivých tematických skupin v určitých halách. Doprovodné programy veletrhu se budou konat již tradičně zejména v Konferenčním centru Vstupní haly a dále pak na vyhrazených plochách v areálu (doprovodné výstavy apod.). Hlavní doprovodnou akcí veletrhu, která se stala jednoznačně nejprestižnější soutěží českého stavitelství je již 8. ročník soutěže STAVBA ROKU.