Již po devatenácté se sjedou všichni zájemci o stavebnictví, vytápění a technické materiály do Olomouce na nejúspěšnější stavební výstavu akciové společnosti Omnis Olomouc, a.s.. Tato výstava STAVOTECH se bude konat od čtvrtka 2. do soboty 4. března 2000 na Výstavišti Flora Olomouc v pavilonech A,E a na přilehlých venkovních plochách. Minulé jaro se na Výstavišti Flora Olomouc sešlo na 7300 návštěvníků, což bylo nejvíce v historii STAVOTECHŮ vůbec. To přirozeně znamenalo vysokou spokojenost vystavovatelů s průběhem výstavy. Opakovat se bude i obsazení galerie v pavilonu A výstavou RENOVA (pořadatelem je samotné Výstaviště Flora Olomouc), která bude nabízet produkty a služby z oblasti renovací a rekonstrukcí památkových a historických staveb a s tím souvisejících řemesel. Zdá se, že letošní jarní STAVOTECH bude nabízet přepestrou nabídku stavebnin a jejich dodavatelů, což je s ohledem na začátek stavební sezóny logické. K větší atraktivitě veletrhu přispějí i řady velkých stavebních firem z Olomoucka, které budou svoji prezentaci směřovat k velkým a exkluzivnějším expozicím. Součástí stavebního a technického veletrhu bude tradiční doprovodný program, který probíhá po celé tři výstavní dny. Jedním z návštěvnicky atraktivních témat budou v rámci doprovodného programu alternativní zdroje energie (tentokrát na téma využití energie sluneční a větrné). Stavební veletrh si však zároveň klade za cíl „žít životem města“ a proto v rámci doprovodného programu proběhne aktuální a zajímavá veřejná diskuse k soutěži vyhlášené k řešení dopravní cesty okrajem památkové rezervace města Olomouc (z nám. Hrdinů na nám. Republiky ). STAVOTECH OLOMOUC se tak začleňuje do organizmu města i při řešení aktuálních otázek, ke kterým má co říci i široká veřejnost.