Elektronický odpad obsahuje mnoho látek a materiálů silně zatěžujících životní prostředí. Mezi toxické látky obsažené v elektrotechnickém odpadu se řadí hlavně těžké kovy (Hg, Cd a Pb), dále luminofory v obrazovkách a zářivkách či displeje na bázi tekutých krystalů (LCD).

Jen pro zajímavost: jakým způsobem se elektroodpad rozděluje?

To ukazuje následující tabulka:

Skupiny elektrozařízení: 1. Velké domácí spotřebiče2. Malé domácí spotřebiče 3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení4. Spotřebitelská zařízení 5. Osvětlovací zařízení6. Elektrické a elektronické nástroje7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty8. Lékařské přístroje 9. Přístroje pro monitorování a kontrolu10. Výdejní automaty

 Při koupi nového spotřebiče od vás prodávající musí převzít k likvidaci přístroj starý, nehledě na značku a nehledě na to, zda jste ho koupili právě v této prodejně.

Prodejny s prodejní plochou nad 200 m2 jsou povinny odebrat starý elektropřístroj do pěti kilogramů bez ohledu na to, zda zákazník kupuje nové zboží.

Tím se definitivně starého spotřebiče zbavíme, pokud nevyužijeme jiných forem jeho odložení, jako například odvoz do sběrného dvora, nebo jej nedáme do speciálních sběrných kontejnerů. Přemýšleli jste ale nad tím, co se vlastně nyní s elektroodpadem děje dál? Kdo ho tady vyzvedne, převezme, roztřídí a dále zpracuje tak, aby pozbyl svou toxicitu, byl recyklován a mnohdy i na 100 % znovu využit?

Kdo se stará o to, co my odhodíme...

Specializované společnosti (tzv. Kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení) organizují sběr, třídění, nakládání, svoz a ekologickou recyklaci všech druhů elektroodpadu, případně se zaměřují vždy pouze na některý druh. Jsou to společnosti Asekol, Elektrowin, Rema, Retela, Ekolamp, Ecobat a OFO recycling.

ASEKOL například organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, provozuje také sítě odpadních E-boxů a rovněž stacionární sběrné kontejnery na elektroodpad.

Sběrem, svozem a zpracováním světelných zdrojů a svítidel se zase zabývá společnost Ekolamp. Ekologické zpracování zářivek je velmi důležité. Ty do popelnic rozhodně nepatří, protože obsahují určité množství jedovaté rtuti, která se ale právě vhodnou recyklací zase odstraní.

Sběr a likvidace baterií spadá pod společnost Ecobat. Každý článek obsahuje malé množství jedovatých látek, opět například rtuti. Pokud se baterie dostane do tříděného odpadu, jsou tyto jedovaté látky ekologicky zlikvidovány a zbylé kovy zrecyklovány.

A kam tedy se starými bateriemi? Odneste je do sběrného dvora, ale také do prodejny s elektrospotřebiči, některých obchodů s hračkami a také do supermarketů a hypermarketů obchodních řetězců.

-ag-Foto: www.profimedia.cz