Ani sebekvalitnější okna nám neposkytnou možný komfort, pokud budou špatně navržena nebo osazena, přestože do výplní investujeme nemálo prostředků. Věnujme se tedy možným chybám a potenciálním vadám. Ty lze rozdělit na:

 1. vady a chyby při projektové činnosti a konstrukční přípravě stavby
 2. vady a chyby při zpracování výrobních podkladů a montážních procesech Pro obojí může platit častý jmenovatel známý nejen ze stavebnictví, a to prosté odfláknutí, zásadní podíl má tedy ve finále lidský faktor.

Foto: Hladík stavebí servis Autor: Oficiální zdroj Foto: Hladík stavebí servisAutor: Oficiální zdroj

K prvnímu bodu se řadí:

 • Chybná poloha osazení vůči ostění obvodového pláště.
 • Vrstva tepelné izolace ETICS nesmí probíhat pod rámem okna.
 • U velkých prosklených elementů ve styku s čistou podlahou není tento detail řešen a zpravidla těžké prvky „visí ve vzduchu“ - vzniká zde problém statiky prvku, tepelné mosty a problém připojení vodotěsné izolace.

K druhému bodu se řadí:

 • Naivita některých investorů, kteří ve snaze o finanční úspory a z mylného pocitu, že vše je stejné, objednávají prvky ze zahraničí u různých levných prodejců (ti však zpravidla nemají ani dostatečné technické znalosti, ale ani zábrany a zodpovědnost za své výrobky).
 • Členění prosklené plochy ve vztahu a omezení max. velikostí křídel ke statice.
 • Špatné řešení připojování spáry z hlediska splnění celé řady požadavků.
 • Kotvení pomocí kotev musí být provedeno i v oblasti parapetní části okna, což v mnoha případech není prováděno.
 • Při sestavě velkých elementů např. prosklených výkladců, rozsáhlejších stěn je nutné provést vyztužení spojů v souladu s předpisy pro zatížení větrem a z hlediska bezpečnosti užívání (zajistit max. přípustný průhyb pro sklo 1/300 rozpětí). Tzn. použít výztužný prvek vyhovující daným požadavkům a tento prvek musí být zakotven do nosné konstrukce stavby, což je prováděno velice zřídka.
 • Spáry musí být v patřičných šířkách (10-30 mm) a velice pečlivě vyplněny montážní pěnou. Pěna není kotvicí prostředek.
 • Nedodržení rovinnosti v ploše osazeného rámu.
 • Všechny konstrukce ve styku s čistou podlahou - prosklené stěny, balkonové a vchodové dveře - musí být ve výšce podlahy doplněny o vhodné rozšiřovací profily nebo speciální tepelnou izolaci (např. Purenit).

Chceme-li mít opravdu hodně prosklený dům, doporučuji se spojit s odborníky a věnovat tématu vnějších výplní otvorů dostatek času. Čas nad těmito problémy strávený se nám bohatě vrátí…

CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 4/14. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: send@send.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 225 985 225

Titulní foto: Oknoplast