V květnu nastává hlavní sezona pro výsadbu balkónových letniček do truhlíků, korýtek a květináčů. V případě poklesu teploty k nule je lepší rostliny přenést do místnosti nebo je alespoň přikrýt netkanou textilií. Choulostivé rostliny je lepší vysazovat až po 15. květnu, například balzamíny - Impatiens nebo ledovky - Begonia semperflorens. Pro vysazení rostlin používáme speciální substráty, kterých je na trhu dostatek. Některé rostliny totiž vyžadují určitou hodnotu půdní kyselosti, popřípadě jsou citlivé na výskyt některých prvků v půdě, jako je např. železo, bez kterého rostliny žloutnou a trpí chlorózou.

Po nasázení zaléváme opatrně, rostliny ještě nejsou pořádně zakořeněné a nejsou schopny odčerpat větší zásobu vody. Platí to obzvláště u samozavlažovacích truhlíků, které mají zásobní nádrž na vodu. Výživa ze substrátu vydrží rostlinám asi tři týdny, po této době začneme pravidelně přihnojovat. Ze začátku používáme hnojiva s převahou dusíku, aby nám rostliny narostly mohutné a bohaté, teprve později použijeme hnojivo pro podporu tvorby květů.

Škůdce měsíce

Padlí - teplé počasí zvyšuje riziko výskytu této houbovité choroby, která se vyskytuje na celé řadě okrasných a užitkových rostlin, napadá jejich listy, mladé výhony a květy. Poznáme ji na první pohled: na zasažených částech rostlin je bělavý, moučnatý povlak. Napadené části omezují růst, dochází k deformacím a zasychání. Pokud je touto houbou rostlina jednou napadená, dá se očekávat výskyt padlí i v příštím roce. Preventivní postřik provádíme již od května. Jeden přípravek na ochranu rostlin nestačí, měli bychom mít alespoň dva a střídat je. Zamezíme tím vzniku rezistence. Vhodné přípravky jsou např. Discus, Baycor 25WP, Ortiva.

Zlatice - Forsyhtia, šeřík - Syringa, čilimník - Cytisus, některé druhy tavolníku - Spirea a jiné raně kvetoucí dřeviny seřezáváme či tvarujeme až po odkvětu, což je zhruba v květnu. Je to z důvodu, abychom se nepřipravili řezem o jedno kvetení. Solitérní rostliny prosvětlíme, starší větve odstraníme až u země a u tvarovaných živých plotů obrost zakrátíme.

Letničky, které jsme v dubnu vyseli volně na záhon, vyjednotíme nebo rozsadíme.

Pokud máme v trávníku nasázené drobné jarní cibuloviny, vyčkáme s jeho posekáním co možná nejdéle tak, abychom jim dopřáli čas na zatažení listů. Pokud jsme přeci jen nuceni trávu posekat, sečeme v místě výskytu těchto cibulovin na vysoké strniště.

V této jarní době rostliny raší a pučí i tam, kde se nám to nejméně hodí, např. na podnoži. Obrůstání podnože je nežádoucí, neboť odebírá živné látky a vodu naštěpované kulturní rostlině. Proto plané výhony včas vylomíme nebo odstřihneme dřív, než zmohutní. Čím větší vznikne rána po odstranění větve, tím vznikne více nových pupenů kolem rány, které mohou znovu vyrašit.

Vysokým trvalkám a pivoňkám zajistíme včasnou oporu dřív, než se nám pod tíhou květů začnou rozvalovat.

Foto: www.isifa.com, www.thinkstock.cz