Jste si jisti, že je nezávadný zlatý nebo kobaltový dekor vašeho krásného, oblíbeného hrníčku, který jste mimochodem koupili tak levně?

I nadále sledujeme to, co posuzuje věda zvaná ergonomie u pracovního místa. Jednotlivé požadavky pak přenášíme na konkrétní pracoviště, které máme všichni doma a se kterým se denně setkáváme, do kuchyně. Podle jakých dalších kritérií tedy posuzovat a správně zařizovat kuchyňské pracoviště tak, aby v něm vše správně fungovalo, abychom se zde cítili dobře a nebyly tu žádné závadné materiály?

Fyzická namáhavost; v obecné rovině tady ergonomie například zkoumá, jestli manipulace s břemeny nepřekračují přípustné limity. Posuzuje se jejich hmotnost, frekvence zvedání a přenášení, přípustné dráhy a vzdálenosti. Přeneseno do kuchyně: bude nás zajímat, jak moc se za danou časovou jednotku unavíme a jak únavu snížit kvalitním uspořádáním prostoru, optimalizací výšek pracovních ploch, zařízením, jako je mobilní židle s opěrkami rukou, bederní opěrkou a podobně. Zda není přes míru namáhavé přílišné popocházení po kuchyni (přitom právě lepším uspořádáním a využitím prostoru si ušetříme nejméně několik desítek kroků denně).

Riziko působení škodlivin – posuzuje vhodnost a nezávadnost všech materiálů na pracovním místě. Hodnotí se prašnost prostředí, možný únik chemických látek do ovzduší (například aerosoly z čisticích přípravků) a další faktory negativně ovlivňující zdraví.

V kuchyni to může znamenat například, zda se neuvolňuje formaldehyd z nábytku, koberců, některých typů PVC (formaldehyd ale velice účinně pohlcují některé květiny, které s úspěchem můžeme v kuchyni pěstovat), působení aerosolů, nezávadnost materiálů přicházejících do styku s potravinami nebo naším tělem (jsou z minulosti známy například případy závadných dekorů na sklenkách nebo šálcích a talířích, také závadné příbory nebo plastové misky), už nepoužíváme také staré hliníkové hrnce nebo příbory. Dále musí být garantována nezávadnost silikonových i jiných pečicích forem a kuchyňského náčiní a nádobí. Nádobí s teflonovým a jiným obdobným povrchem kupujeme vždy s příslušným certifikátem kvality. Jedině tak si můžeme být jisti, že v naší kuchyni máme nezávadné nádobí, které neuškodí našemu zdraví.

-ag-Foto: Archiv In

Související články:Podle čeho hodnotit kuchyňské pracovištěErgonomie – co to vlastně je