Někde rychleji, někde pomaleji. Ale i v rámci jedné lokality se někdy dá ušetřit.

Důvěřuj, ale prověřuj Koupit si sami (a hlavně správně vybrat) stavební pozemek, který si vyhlédneme a který je na prodej, není jednoduché. Poté, co začneme s prodávajícím jednat o ceně a dalších podmínkách prodeje, si ještě musíme ve svém zájmu zkontrolovat a ujasnit důležité věci.

Stavební pozemek = pozemek vedený v katastru nemovitostí v druhu "zastavěná plocha a nádvoří", dále pozemek různého druhu, avšak určený územně plánovací dokumentací obce nebo vydaným územním rozhodnutím k zastavění a pozemek skutečně zastavěný bez ohledu na jeho stav evidovaný v katastru nemovitostí. 

Především musíme vědět, jaký je v dané lokalitě územní plán. Tedy zda zůstane okolí zachováno ve své nynější podobě a časem se v blízkosti nezačne stavět rušná silnice nebo průmyslový provoz. Můžeme ale zjistit také příjemnější věci, které pozemek v budoucnu zhodnotí a nám, pokud si tady postavíme domek, zpříjemní bydlení. To když územní plán prozradí, že poblíž vyroste nějaký ten přírodní park s cyklostezkami, aquapark nebo obchodní centrum (samozřejmě ne hned před naším pozemkem), nebo se výrazně zlepší dopravní obslužnost. Přesné a závazné údaje zjistíme na katastrálním úřadě a ne od prodávajícího.

Z listu vlastníka, který si vyzvedneme na katastrálním úřadě, je patrné, zda pozemek není zatížen nějakým věcným břemenem, a zjistíme z něj také případné omezení vlastnického práva. Pozemky bez věcného břemene jsou obecně dražší, ale nemusí to být pravidlem.

Věcné břemeno - Omezení vlastníka nemovitosti tak, že je povinen něco trpět, činit nebo se něčeho zdržet. Věcná břemena přecházejí s vlastnictvím nemovitosti na nabyvatele.

Dále ověříme, jaký je na místě stav inženýrských sítí (zda jsou přímo na pozemku, nebo k němu těsně přiléhají - pokud jsou daleko, musíme je dotáhnout na pozemek, což stavbu prodraží). Cenu může zvyšovat nebo snižovat také druh vjezdu na pozemek. Přístup může být jen po účelové komunikaci, kterou bude třeba navíc upravit (pokud na naše náklady, nebude to nejlevnější). Navíc si musíme být jisti důležitou věcí – jaká je vlastně přístupová cesta, protože bez náležitého přístupu k pozemku nám posléze nevydají stavební povolení.

Pozemek včetně jeho kompletní dokumentace před koupí ukážeme a dáme posoudit příslušnému odborníkovi.

Cenově se může poměrně dost lišit i severní a jižní svah, pokud jde o pozemky v údolí. Cení se i oslunění nebo naopak zastínění, které může zase být příjemné (vzrostlé stromy v okolí), nebo limitující a cenu snižující (clonící vysoké budovy v sousedství). Rada: na pozemek se tedy choďme dívat v různou denní dobu (nejlepší je to, pokud je čas, samozřejmě kolem Vánoc, kdy je slunce nejníže – potom už tady bude sluníčka vždycky jenom víc).

Občanská vybavenost, okolní příroda, les na dohled – to všechno hodnotu pozemku zvyšuje. Cena proto bude vyšší, než když bude kolem dokola výhled na pole nebo dokonce na velkosklady na horizontu. Stejně tak doprava: největší poptávka je po pozemcích v ideální vzdálenosti od dopravy. Ta nesmí rušit – autobusová zastávka hned před domem může být sice příjemná, už méně ale ruch s dopravou spojený. O hlučném a prašném dálničním přivaděči ani nemluvě.

Pokud se zajímáme o pozemek v rámci obytného komplexu, který se buduje, vždycky je lepší si pospíšit a vybírat mezi prvními. Ceněné jsou tady zejména pozemky rohové, které bývají největší i nejklidnější. Jsou to ty na konci cest, třeba hned u zahrad, potoka nebo lesa, pokud obytný komplex sousedí s přírodní lokalitou. Pozemky na křižovatkách místních komunikací budou nejhlučnější a s nejmenším soukromím.

-ag- Foto: http://www.profimedia.cz/