Jedním z důvodů, proč nás pes olizuje, je projev jeho náklonnosti a podřízenosti. Tento naučený reflex vyplynul již ze smeček vlků, kde nejdominantnější pes byl olizován těmi podřízenými. Psi takto naznačují, že jsou nám oddaní a chtějí s námi být.

Chcete vědět více o psí řeči?

Zdroj: Youtube

Na webu Bezedná miska popisují i další důvody. Třeba to, že se nás pes snaží k něčemu přemluvit. Například když potřebuje venčit nebo když má hlad. Toto chování se naučil, protože jsme na tento jeho projev reagovali pozitivně, a pes si tak spojil olizování s určitou odměnou, jak upozorňuje server insider.

Příliš časté olizování může ukazovat na problém

Nicméně, když nás pes olizuje příliš často, může to znamenat, že se nám snaží naznačit, že něco není v pořádku. Může naznačovat, že má nějaké bolístky nebo trápení. Psi jsou také velmi citliví na náš emoční stav a mohou nás intenzivněji olizovat, když cítí, že jsme smutní nebo unavení.

Také pozor na jeden hygienický aspekt. Olizování nás může vystavit riziku přenosu nákazy. Psi se mohou nakazit různými chorobami, které mohou přenášet prostřednictvím slin. Proto bychom se měli vyvarovat toho, aby nás náš pes olizoval na obličeji, a měli bychom si po každém kontaktu s mazlíčky dobře umýt ruce.

Zdroj: insider.com, bezednamiska.cz