Z katastru nemovitostí vyčtete, kdo je právoplatným vlastníkem nemovitosti, zda tu náhodou nefigurují také jména případných spoluvlastníků a zda jejich vlastnické právo není nějakým způsobem omezeno - například věcným břemenem. V katastru může být u dané nemovitosti vyznačena tzv. plomba; to znamená, že se s nemovitostí v současné době něco děje a vlastník s ní nemůže manipulovat až do chvíle, kdy bude plomba odstraněna.

Prakticky to může znamenat, že už někdo podal návrh na přepsání nemovitosti na jiného vlastníka, a nemovitost je tedy de facto prodána někomu jinému. Plomba v tomto případě slouží jako pojistka, aby vlastník nemohl svůj dům prodat několika lidem najednou. Plombu nicméně využívají i exekutoři. Dlužník v takovém případě nemůže nemovitost prodat až do chvíle, kdy se exekuční řízení uzavře. Plomba zadaná exekutorem ještě neznamená, že vlastník o svou nemovitost přijde - možná najde jiné zdroje, ze kterých své dluhy uhradí. Nicméně vy jako kupující musíte jít o dům dál, protože by na vaše jméno nemovitost s plombou nikdo nepřepsal.

Realitní makléřka Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Plomba nicméně nechrání jen věřitele a potenciální kupce, v některých případech může ochránit i samotného vlastníka. V minulosti se totiž stávalo, že někdo podal na katastr žádost o změnu vlastníka bez vědomí zákonného majitele. Stačilo věrohodně zfalšovat potřebné listiny a podpisy. Váš dům tak bez vašeho vědomí změnil majitele, a vy jste to zjistili až ve chvíli, kdy se nový "majitel" začal hlásit o svá práva.

Z tohoto důvodu se hned první den poté, co na úřad dorazí žádost o změnu v katastru, přidá k záznamu plomba. Zároveň se všem zúčastněným, tedy i zákonitému vlastníkovi, pošle vyrozumění o chystané změně. Následuje ochranná lhůta 20 dnů.