Stavíte dům a čekajíVás elektroinstalace. Ne vždy samozřejmě necháváte Vše na odborné firmě a materiál si často pořizujete sami. Reagujeme tímto krátkým článkem článkem na poměrně velké množství dotazů, co vlastně znamenají stupně krytí IP a co je to kabel CYKY. Stupeň krytí IP (International Protection) vypovídá o vlastnostech elektrotechnických komponent z pohledu bezpečnosti uživatele a z pohledu izolace proti vodě. Obojí je velmi důležité pro ochranu jak zdraví, tak i přístroje před poškozením. Zkratka IP také vypovídá o tom, pro jaké prostředí je přísroj projektován zabezpečen. Více napoví následující přehled. Zkratku IP následují dvě číslice, které vypovídají o jednotlivých stupních ochrany. První číslo ilustruje stupeň ochrany proti dotyku a vniknutí cizích předmětů, druhý pak proti vniknutí vody.

Ochrana proti dotyku a proti vniknutí cizích předmětůOchrana proti vniknutí vody
První čísliceDruhá číslice
KódStupeň ochranyKódStupeň ochrany
0Žádná ochrana Žádná ochrana před dotykem, žádná ochrana proti vniknutí cizích předmětů0Žádná ochranaŽádná ochrana před vodou
1Ochrana proti velkým cizím předmětům Ochrana proti dotyku rukou Ochrana proti cizím předmětům o průměru > 50mm1Ochrana proti kapající voděOchrana proti svisle kapající vodě
2Ochrana proti středně velkým cizím předmětůmOchrana proti dotyku prsty Ochrana proti cizím předmětům o průměru > 12mm2Ochrana proti šikmo kapající voděOchrana proti šikmo padajícím vodním kapkám (odchylka až 15 od svislého směru)
3Ochrana proti malým cizím předmětůmOchrana proti dotyku nářadím, drátem a podobně s průměrem > 2,5mm Ochrana proti cizím předmětům o průměru > 2,5mm3Ochrana proti stříkají voděOchrana proti stříkající vodě ve všech směrech, 60° od svislého směru
4Ochrana proti cizím předmětům tvaru zrnekOchrana proti dotyku nářadím, drátem a podobně s průměrem > 1mm Ochrana proti cizím předmětům o průměru > 1mm4Ochrana proti stříkají voděOchrana proti stříkající vodě ve všech směrech
5Ochrana proti usazování prachuÚplná ochrana před dotykem Ochrana proti usazování prachu v systému5Ochrana proti tryskající voděOchrana proti tryskající vodě (z dýzy) pod libovolným úhlem
6Ochrana proti vniknutí prachuÚplná ochrana před dotykem Ochrana proti vniknutí prachu6Ochrana proti zaplaveníOchrana proti dočasnému zaplavení
---7Ochrana proti ponořeníOchrana proti dočasnému ponoření
---8Ochrana proti ponořeníOchrana proti trvalému ponoření

Další vymožeností elektrotechniky jsou různá pojmenování kabelů. Co je vlastně myšleno tím, že k pile je třeba koupit kabel AYKY 3x16? Začněme od začátku. Pokud je dovolené napětí pro kabel větší než 1000 V, umísťuje se před zkratku velikost dovoleného napětí v kilovoltech. V našem případě kabelu AYKY 3x16 je tedy dovolené napětí 1000 V. První písmeno A ukazuje, z čeho je vyrobeno jádro vodiče (vodivá část). Písmeno A označuje hliník, písmeno C měď. Druhé písmeno značí izolaci vodivého jádra, Y značí PVC, G je pryž. Třetí písmeno K je společná zkratka označující kabel. Kabely jsou převážně určeny k trvalému uložení v zemi. Čtvrté písmeno označuje materiál pláště kabelu, v našem případě Y opět PVC, může být i O – olovo, G pryž apod. Spojení 3x16 značí počet žil (v našem případě tři) a průřez jednotlivé žíly v mm čtvereční. To je důležité pro dimenzování průřezu pro přenášení elektrického výkonu. -www.ceskaenergetika.com-