Projekt na rekonstrukci koleje se táhl dlouho. Přípravy byly zahájeny v roce 2001 a skončeny 2013, aby následující rok začala rekonstrukce, která trvala až do roku 2016. Nic jednoduchého. Vždyť spojit nové se starým není nikdy jednoduché. A pokud jde o něco tak váženého a starého, jako je univerzita v Coimbře (založena už v roce 1290), pak je to obzvlášť velký oříšek.

Přestavba musela vytvořit zázemí pro tisíce studentů, kteří vyznávají modernost, přímost a rychlost současné doby, a přitom zachovat monumentalitu, věčnost a zároveň pomíjivost historických hodnot. A tak byly vestavěny do interiéru nové chodby, upravena schodiště, vytvořeny světlíky, průhledy a nečekané podhledy. Vše proto, aby do interiéru proudilo světlo, byl funkční a vytrhl se z času, který v portugalské Coimbře prostě neplatí.

Všimněte si ale detailů, které by u nás neprošly – třeba moderních velkorozměrových oken, použití prosklených střešních průhledů, vetknutí historických překladů oken do moderní omítky…

  • Lokace: Portugalsko, Coimbra
  • Klient: Universidade de Coimbra
  • Projekt: Reabilitação do Colégio da Trindade - Colégio Europeu
  • Autoři: Manuel a Francisco Aires Mateus
  • Foto: Nelson Garrido