Česko je pro evropské investory v regionu střední a východní Evropy druhou nejoblíbenější zemí. Vyplývá to z výzkumu, podle něhož 74 procent oslovených investorů v tomto regionu již podniká a 67 procent věří, že rychle se rozvíjející trhy si udrží své tempo růstu. Výzkum uskutečnila pojišťovna Atradius mezi vrcholovým managementem mezinárodních společností ve 20 zemích.

Za klíčové faktory investic ve střední a východní Evropě označili investoři pád komunismu, roli EU, velký potenciál pro rozvoj nového obchodu a nízké náklady na pracovní sílu. Nejpopulárnější zemí pro směřování investic v rámci regionu je Polsko (60 procent odpovědí), následují Česko (46 procent) a Rusko (40 procent), za nimiž jsou s větším odstupem Maďarsko, Slovinsko a další země.

Z dotázaných manažerů se dvě třetiny domnívají, že investice do regionů střední a východní Evropy a Asie dále porostou. Jako důvod uvádějí zajímavý růst HDP, otevřené konkurenční prostředí, snižování rizikovosti investic a nízké náklady na pracovní sílu. Jen dvě procenta se domnívají, že investice do těchto oblastí poklesnou, a to z důvodu menší transparentnosti prostředí, jiné kultury podnikání a kvůli politickým a ekonomickým rizikům.

Při vstupu na trhy střední a východní Evropy společnosti pokládají za nejjistější způsob svou fyzickou přítomnost na těchto trzích. Nejvíce firem (26 procent) volí vybudování stoprocentně vlastního nového zastoupení, 23 procent preferuje fúzi nebo odkoupení již existujícího podniku. Naopak jen osm procent uzavírá dohody o využívání vnějších zdrojů.

Více než polovina respondentů spolupracuje s místními konzultantskými společnostmi, aby jim pomohly řídit riziko. Dalšími užívanými variantami je zavedení celopodnikové strategie řízení rizik, otevření lokálního zastoupení, pojištění a až na posledním místě figuruje politické lobbování.

Cílem výzkumu bylo zjistit postoj firem k rozvíjejícím se trhům střední a východní Evropy a Asie, jaké obavy mají z těchto regionů a jaké nástroje využívají pro řízení rizika. Na otázky odpovídali finanční ředitelé, generální ředitelé a jiní členové vrcholného managementu evropských firem zejména z informačních technologií, zpracovatelského průmyslu, služeb a strojírenství.

Atradius, která působí i v Česku, je druhou největší pojišťovnou pohledávek na světě. Její tržby činí 1,3 miliardy eur (39 miliard Kč), což je čtvrtina světového tržního podílu. Každoročně chrání světové obchody v hodnotě 300 miliard eur proti riziku nesplácení, zajišťuje nabídku transferu rizik, financování a pojištění pohledávek z obchodního styku. Atradius je majoritně vlastněna zajišťovnou Swiss Re a Deutsche Bank.

Zdroj: ČTK