O možnosti využít strukturální fondy Evropské unie na revitalizaci panelových domů jednal s komisařkou pro regionální rozvoj Danutou Hübnerovou ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek. Zjišťoval také v Evropské komisi, jak bude přijata připravovaná česká žádost o výjimku ze zákazu státní pomoci pro některé oblasti bytové výstavby a oprav domů.

Evropská komise před časem poslala do Prahy stanovisko, že vládní podpora revitalizaci paneláků není slučitelná s pravidly EU. Vadilo jí zejména, že se podporuje jeden druh bytové výstavby, jako by na úkor ostatních. Náměstek ministra Ivan Přikryl přijede v lednu do Bruselu vysvětlit, že jde o pomoc s jasným sociálním záměrem.

"Mluvili jsme o možnosti zapojení peněz ze strukturálních fondů do revitalizace panelových domů, kde je největší společenská potřeba," řekl Paroubek. Hovořili také o dosavadní české zkušenosti s využíváním strukturálních fondů a fondu soudržnosti EU. Podobná témata nastolil i při setkání s českým komisařem pro sociální věci Vladimírem Špidlou a s generálním ředitelem pro regionální politiku Georgem Meadowsem.

"Byl to první kontakt, seznamovací setkání," uvedl Paroubek. Cílem podle něj nebylo něco vyjednat, ale upozornit na problém bytové výstavby, který je společný většině nových členských států.

ČR bude podle něj usilovat o výjimku ze zákazu státní podpory pro 13 programů zaměřených na bydlení; jednání začne v lednu. "Tady se něco zhruba před rokem zanedbalo, znalost Evropské unie nebyla zřejmě na odpovídající úrovni," uvedl s tím, že je třeba s komisí zapojení státu do těchto programů projednat, aby je bylo možné případně upravit. Podobně je třeba zkoumat soulad s pravidly EU u zákona o podpoře družstevní výstavby a u nařízení vlády o půjčkách pro mladé lidi na rekonstrukce bytů. -čtk-