ČS-stavební spořitelna, a. s., člen Finanční skupiny České spořitelny, změnila od 14. září 2001 dosavadní obchodní název na nový: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Změna obchodního názvu souvisí s novou firemní identitou, tedy se změnou firemních barev a log společností tvořících Finanční skupinu České spořitelny. ”Důležité je, že nový firemní design jde ruku v ruce s kvalitativními změnami v přístupu ke klientům. V buřince se promítnou mj. do systému uzavírání smluv a zjednodušení platebního styku s klienty,” řekl předseda představenstva a generální ředitel ČS-stavební spořitelny JUDr. Jiří Klán. Změna obchodního názvu firmy platí od 14. září 2001, kdy byl nový obchodní název zapsán v obchodním rejstříku. S novým firemním designem se veřejnost poprvé seznámí 17. září 2001. Nový systém uzavírání smluv začne platit od 1. října letošního roku. Veškeré dosavadní vztahy a smlouvy s klienty i obchodními partnery zůstávají v platnosti, nemění se ani struktura akcionářů. -ČS-stavební spořitelna, a. s.-