Původně byl totiž tento návrh zamítnut. V době, kdy byla rozpuštěna Sněmovna, bylo však nutné přijmout Vládní návrh zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, aby mohl platit nový Občanský zákoník, který vstupuje v platnost 1.1. 2014. Proto dali senátoři přednost ústupku a původní znění, které přesouvalo daňovou povinnost při převodu nemovitosti na kupujícího, zrušili. Stále tak bude daň z převodu nemovitosti platit prodávající.


§ 1

Poplatník daně

(1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je

a) převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel,

b) nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci v ostatních případech.

(2) Jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci do nebo z podílového fondu, fondu obhospodařovaného penzijní společností nebo svěřenckého fondu, hledí se na tyto fondy jako na jediné nabyvatele nebo převodce vlastnického práva k nemovité věci

Celý schválený text můžete najít zde.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com