Jak jsme si řekli v článku o domácí automatizaci, je možné některé bezpečnostní systémy ovládat i na dálku po telefonu a řídit tak nejenom alarm, ale i další zařízení v domě. Dnes se tedy podíváme na podrobnosti. Telefon místo klávesnice Řadu bezpečnostních ústředen lze ovládat i na dálku pomocí telefonního přístroje. Můžete si tedy i ze své dovolené zkontrolovat stav bezpečnostního systému doma, případně pustit domů řemeslníka a po jeho odchodu zase zapnout. Při využití domácí automatizace si můžete pomocí alarmu zapnout topení na chalupě, anebo můžete ovládací klávesnice v domě nahradit běžným telefonním přístrojem. Výhody telefonického ovládání si můžeme ukázat třeba na kanadské ústředně DSC. Na úvod je nutné říct, že ovládání je možné pouze pomocí tlačítkového telefonu s tónovou volbou. Tuto podmínku ale splňují všechny telefony mladší než přibližně sedm let a telefony mobilní. Jednou z výhod ovládání telefonem je, že můžete zabezpečovací zařízení plnohodnotně řídit z přístroje ve střeženém domě. Chcete-li ovládat zabezpečovací zařízení z více míst, nepotřebujete do nich instalovat ovládací klávesnice, ale nahradíte je telefonním přístrojem. Tím si ušetříte peníze, protože modul pro řízení telefonem je levnější než ovládací klávesnice s displejem, a když takhle nahradíte více než dvě klávesnice, sníží se i odběr proudu. Při výpadku síťového napájení potom udrží záložní baterie systém déle v provozu. Protože se jedná o vnitřní volání v objektu, tak za něj nejsou telefonní společností účtovány žádné poplatky. Stejně je možné zavolat z jakéhokoliv telefonu mimo dům a po přihlášení ovládat nebo kontrolovat bezpečnostní zařízení, zapínat nebo vypínat výstupy bezpečnostní ústředny, ovládat zařízení pro automatizaci domácnosti a podobně. V tomto případě se samozřejmě za hovor platíte. Aby nedocházelo ke konfliktům například s telefonním záznamníkem nebo faxem, umístěným na stejné lince jako zabezpečovací zařízení, pracuje ovládání z telefonu mimo dům následovně: Zavoláte na telefonní linku, na kterou je bezpečnostní zařízení napojeno, necháte telefon jednou či dvakrát zazvonit, zavěsíte a znovu vytočíte číslo. Po tomto dvojitém zavolání modul pro řízení telefonem linku ihned vyzvedne, pozdraví vás a počká, zda se prokážete platným přístupovým kódem. Když je zadaný kód správný, oznámí vám modul informace o stavu systému a umožní další ovládání pomocí kláves vašeho telefonu. Pokud kód není vložen nebo je vložen nesprávně, modul se s vámi rozloučí a zavěsí. Zabezpečovací zařízení je po telefonu možné zapnout nebo vypnout jako celek, vypnout pouze některé detektory, zkontrolovat aktuální poruchy v systému (výpadek síťového napájení, podbitá baterie, porucha sirény, slabé baterie bezdrátových detektorů atd.) a poplachy v paměti ústředny, lze zapnout či vypnout dveřní zvonkohru, ovládat programovatelné výstupy pro spínání kupříkladu topení, řídit elektrické spotřebiče protokolem pro automatizaci domácnosti X-10, nastavovat systémový čas, datum v ústředně, rychlost řeči a její hlasitost v hlasovém modulu. Jedině programovat uživatelské kódy pro ovládání zabezpečovacího zařízení po telefonu možné není. Můžete tedy přijet domů, z mobilního telefonu si zavolat bezpečnostní zařízení, zkontrolovat zda je zapnuto a zda nedošlo během střežení k poplachu, potom stiskem několika kláves na telefonu střežení vypnete, rozsvítíte si na příjezdové cestě, otevřete bránu a garážová vrata, rozsvítíte si v garáži, ukončíte hovor a vjedete s autem dovnitř. www.acces.cz