Stručný souhrn z článku:

  • Daň z nemovitostí platí majitelé pozemků, staveb, bytů nebo domů, neplatí ji však majitelé družstevních bytů.
  • Přiznání k dani z nemovitostí se podává jednou, daň se pak platí každý rok, případně v případě změn ve vlastnictví.
  • Konsolidační balíček plánuje zvýšit daň z nemovitostí o 1,8násobek od 1. ledna 2024, přičemž obce mohou upravit místní koeficient.

Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Součástí konsolidačního balíčku je návrh na zvýšení daně z nemovitých věcí. Co byste o této dani měli vědět? A kolik si připlatíte?

Kdo platí daň z nemovitostí?

Podívejte se na video o vládním konsolidačním balíčku:

Zdroj: Youtube

Daň z nemovitostí platí všichni, kteří vlastní zdanitelný pozemek, stavbu, byt či dům. Daň se naopak netýká družstevních bytů, protože jde jen o vlastnictví družstevního podílu, ne nemovitosti. Nezáleží na tom, že podílem je právě byt.

Nezáleží na tom, zda jste nemovitost koupili, zdědili, nebo ji jen tak dostali. Hlavní roli zde hraje vlastnictví.

Jak často se musí daň přiznávat?

Přiznání k dani z nemovitých věcí se obvykle podává jednou. Finančnímu úřadu se podává do konce ledna, který následuje po roce, v němž daná osoba nabyla nemovitost do vlastnictví. V dalších letech daňové přiznání nepodáváte. Úřad vás však bude každý rok vyzývat k platbě.

Občas budete muset podat daňové přiznání opakovaně. Důvodem pro novou výši daně jsou změny ve vlastnictví nemovitosti. To se děje, když provedete přístavbu či jinou změnu výměry nemovitosti.

Jakým způsobem se platí daň z nemovitostí

Daň z nemovitostí se platí každý rok. Většinu vlastníků zajímá termín 31. května, do kdy musí být platba uhrazena. Pokud přesáhne částku 5 000 Kč, jsou peníze rozděleny do 2 splátek. První uhradíte do 31. května a druhou do 30. listopadu.

Zvýšení daně z nemovitostí

Daň z nemovitostí se počítá podle stanoveného koeficientu – ten se pohybuje od 1,0 do 4,5. Koeficient je obci přiřazen podle počtu obyvatel. Každá obec může v rozmezí 1,1 až 5,0 stanovit vyhláškou i svůj vlastní koeficient. Místní koeficient se vynásobí sazbou daně.

Konsolidační balíček zvýší sazbu daně z nemovitostí o 1,8násobek. Vlastníci nemovitostí si tedy připlatí. Obce však budou moct místní koeficient snížit na 0,5. Je však na obcích, zda se samy připraví o peníze.

Nově bude 100 % výnosu daně náležet obcím.

Kdy se daň zvýší?

Zvýšení daně by mělo nabýt platnosti od 1. ledna 2024. Novou částku zaplatíte již příští rok.

Zdroj: mvcr.cz, financnisprava.cz, jake-james.cz