Tento rok se daň změnila, a to zásadně. Třeba si představte, že se už nejmenuje Daň z nemovitostí, ale Daň z nemovitých věcí. Změny se ale také týkají finančních úřadů. Bylo jich původně 199 a sdružily se do čtrnácti nástupnických úřadů. Takže si dávejte pozor, komu budete své daňové přiznání podávat. A aby nebylo toho blázince málo, změnila se i čísla kont, kam se posílají peníze. Všechny změny ve finančních úřadech najdete v tomto pdf dokumentu. V následující tabulce pak jsou čísla účtů pro tyto jednotlivé FÚ.

Název finančního úřaduDaň z nemovitostí
FÚ pro hlavní město Prahu7755–77628031/0710
FÚ pro Středočeský kraj7755–77628111/0710
FÚ pro Jihočeský kraj7755–77627231/0710
FÚ pro Plzeňský kraj7755–77627311/0710
FÚ pro Karlovarský kraj7755–77629341/0710
FÚ pro Ústecký kraj7755–77621411/0710
FÚ pro Liberecký kraj7755–77628461/0710
FÚ pro Královéhradecký kraj7755–77626511/0710
FÚ pro Pardubický kraj7755–77622561/0710
FÚ pro Kraj Vysočina7755–67626681/0710
FÚ pro Jihomoravský kraj7755–77628621/0710
FÚ pro Olomoucký kraj7755–47623811/0710
FÚ pro Moravskoslezský kraj7755–77621761/0710
FÚ pro Zlínský kraj7755–47620661/0710

A co dalšího musíte o dani vědět? Tak předně – nově můžete zaslat jediné přiznání za všechny nemovitosti v daném kraji. Takže pokud jste vlastníci několika pozemků, hospodářské stavby i rodinného domu, vše vyplňujete do jednoho formuláře a posíláte na daný FÚ a také tam posíláte všechny peníze najednou.

Zde najdete všechny formuláře pro přiznání daně z nemovitých věcí:

Poslání peněz musí být uskutečněno jako v minulých letech. U poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období. U ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce. Zpozdíte-li se s daňovým přiznáním o více jak 5 pracovních dnů, pak vždy zaplatíte alespoň minimální výši sankce, tedy 500 korun. Výše sankce se stanovuje jako 0,05 % vyměřované daně nebo daňového odpočtu, nebo 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý den. Minimální výše pokuty je 500 Kč, maximální pak 5 % vyměřované daně, daňového odpočtu nebo daňové ztráty, nejvýše však 300 000 Kč.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com