Přiznání k dani z nemovitých věcí je třeba podat maximálně k poslednímu lednu. Kdo to neučiní, dostane se do problémů. Jak velkých? No, záleží samozřejmě na každém úředníkovi na FÚ, ale obecně je nařízení, že pět dní zpoždění se ještě přehlíží. Pokud doručíte daňové přiznání až po této lhůtě, činí pokuta 0,05 % ze stanovené daně za každý den prodlení. Pokud je doba delší, finanční úřad majitele vyzve k zaplacení. Pak přichází tvrdší postih - pokuta 5 % ze stanovené daně nebo daňové ztráty, ale vždy minimálně 500 Kč. Maximální hodnota pokuty je 300 000 Kč.

Kdy zaplatit?

Pokud jste již podali přiznání, zatím nic platit nemusíte. FÚ vám daň zkontroluje a vyměří a pak už vám budou chodit každoročně složenky. Ty musíte zaplatit do konce května (a listopadu pro zemědělce).

Výjimky samozřejmě existují, ale jsou přesně dány zákonem. Ten je třeba podrobně nastudovat. Ostatně pokud jste už daňové přiznání podali už před lety, musíte stále být ve střehu. Znovu se přiznání k dani z nemovitých věcí podává, když se změní okolnosti (výměra pozemku, způsob užívání stavby, bylo přistavěno patro či více aj.), které ovlivňují výpočet daně.

Pokud ho chcete ještě dnes podat, nejdřív si stáhněte všechny podklady. Na portálu finanční správy najdete všechny formuláře. Bohužel jen pár z nich je interaktivní. Je zde i návod k vyplnění. http://admin.mona.cz/app19/index.html Vyplněné přiznání pak podejte na svém příslušném finančním úřadu, jen si zkontrolujte, jak má otevřeno.