Pokud by k této novele nedošlo, začal by stát automaticky zřizovat datovou schránku všem (i nepodnikajícím) občanům, kteří by po Novém roce v komunikaci s ním použili některou z forem elektronické identity. K ní se řadí také bankovní identita. Zkráceně to tedy znamená, že si datovou schránku zřídí jen ten, kdo bude chtít.

Komu bude datová schránka zřízena?

Datové schránky se budou od roku 2023 zřizovat všem živnostníkům a dalším podnikatelům. Zřídí se také právnickým osobám, které doposud datovou schránku mít nemusely. Jedná se o spolky, nadace, ale i společenství vlastníků jednotek. K přidělení datových schránek dojde v období od ledna do března.

Co by se stalo, kdyby byla datovka povinná?

Podle původního zákona (ještě před novelizací) by datovou schránku dostal každý, kdo by s úřady komunikoval (daňové přiznání, žádost o sociální dávku) skrze bankovní identitu, eObčanku s čipem, Moje ID, I.CA s čipovou kartou, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Pokud by daná osoba nechtěla datovou schránku pro komunikaci s úřady používat, musela by ji deaktivovat.

A proč došlo k novelizaci?

Jedním z důvodů, proč k zavedení povinných datových schránek nedošlo, je fakt, že by automatické zřizování datovek (nebo jejich deaktivování) mohlo být pro lidi příliš zatěžující. Někteří pak nemusejí být připraveni na užívání datovky a s ním spojené právní důsledky.

Mezi nimi například to, že je dokument příchozí do datové schránky považovaný za doručený deset dní po příchodu – bez ohledu na to, zda jste jej opravdu viděli.

Zdroj: finance.cz, penize.cz