Jak jsme již zmínili v předchozím článku, není příliš ekonomické vyhazovat v dnešní době čím dál dražší tepelnou energii z okna, avšak větrání je hygienická nutnost. Přiváděný chladný čerstvý vzduch však zvyšuje nároky na energii pro dosažení tepelné pohody. Možnou nápravou této situace jsou systémy, které pomocí odváděného odpadního vzduchu předehřívají přiváděný vzduch čerstvý. Volba způsobu řízeného větrání je záležitostí individuální, a závisí na požadavcích uživatelů, způsobu využívání budovy, bytu a místnosti, možnostech stavby a v nemenší řadě také na provozních a investičních nákladech a komfortu obsluhy. V současné době jsou na trhu dostupná mnohá řešení, zohledňující různé požadavky stavebníků rodiných domků. Získané teplo z odpadního vzduchu pak využívají rozličnými způsoby např. i pro předehřev teplé užitkové nebo topné vody. Ne vždy je však vhodné nebo možné instalovat centrální zdroj, ať už je to způsobeno požadavky uživatele, investiční náročností nebo komplikované instalaci vzduchotechnických rozvodů. V takové sitauci mohou najít uplatnění tzv. decentralizované jednotky určené pro větrání jednotlivých místností nebo bytu. Na rozdíl od centrálních systémů odpadají vzduchotechnické rozvody, stavební úpravy jsou minimální a spočívají pouze v zhotovení přívodu čertsvého vzduchu a odvodu vzduchu odpadního. Decentralizované jednotky mají minimální nárok na příkon ventilátorů, který se pohybuje v řádech desítek wattů. Součástí bývá i filtr čerstvého vzduchu. Popišme si funkci a možnosti dvou dostupných zařízení. Autor: archiv Základem přístroje DL 13 je rekuperační výměník s křížovým protiproudem s účinností až 90 %. Funkce je patrná z obrázku. Objemový průtok vzduchu je řízen čtyřstupňovým spínačem, je možné volit průtoky 20/40/60 kubických metrů za hodinu plus režim volné chlazení, při kterém se vypíná ventilátor odpadního vzduchu. Tento režim umožňuje přívod chladného večerního nebo nočního vzduchu v teplých dnech. Kromě funkce větrání přístroj umožňuje i dotápění místnosti s výkonem 0,8 kWh, např. při krátkodobé potřebě tepla. Teplotu v místnosti pak sleduje vestavěný regulátor. Kompaktní zařízení DL 13 má mnohostranné využití v adaptovaných a nízkoenergetických domech, jeho použití je zvlášť výhodné v místnostech o obytné ploše do 30 m čtverečních. Zajišťuje kontrolované větrání a filtrování vzduchu, na požadavek pak také dodávku tepla. Přístroj se instaluje na zeď podobně jako např. radiátory. Odlišným zařízením je větrací jednotka VL 100U-E, jejímž základem je deskový rekuperační výměník. Jedná se o jednoduché a cenově přístupné zařízení zajišťující odvádění vzduchu odpadního a přeehřev vzduchu čerstvého.Základní regulací je lankový přepínač (jako u známých koupelnových infrazářičů), s polohami plný výkon (průtok vzduchu 105 m3/h), snížený výkon (průtok 65 m3/h) a vypnuto. Pro zvýšení komfortu obsluhy je možné zařízení dovybavit např. dálkovým ovládáním nebo čidly vlhkosti kouře. Na rozdíl od předchozího zařízení jednotku VL 1000 U-E instalujeme stejně jako klimatizaci pod strop, stavební úpravy spočívají ve zhotovení přívodů - odvodů vzduchu. Provozní vlastnosti přístroje demonstruje následující tabulka.

Vnitřní teplotaVenkovní teplotaTeplota přiváděného vzduchu
snížený výkonplný výkon
251322,2421,4
1021,5520,5
520,419
019,2517,5
-518,116
-1016,9514,5
-1216,4913,9
-1515,813
Popsaná zařízení přinášejí řekněme nový směr k zajištění tepelné pohody a příjemného klimatu v místnosti či rodinném domku. Technologie zpětného získávání tepla pak za cenu příkonu ventilátorů (20 – 40 W tj. jedné až dvou úsporných žárovek), šetří kilowatthodiny drahé tepelné energie, kterou bychom jinak vypouštěli z oken. Výhodné je u rekonstrukcí, kdy po zatěsnění oken (eliminování infiltrace) zajišťuje nutnou výměnu vzduchu při dalece vyšším komfortu obsluhy. Cena popisovaných přístrojů je v rozmezí 20 – 30 tisíc korun. -www.ceskaenergetika.com-