Zatímco pro někoho je otázka dědictví předem vyřešena, pro jiné je to těžce řešitelné téma. Jak se dědí podle zákonné posloupnosti v případě, že žádná závěť neexistuje? Kdo bude dědit víc? Manželka, děti? Nebo někdo jiný?

Když nebudete sepisovat žádnou dědickou smlouvu nebo závěť, dost možná se vyhnete sporům v rodině ještě za vašeho života. Na druhou stranu – v těchto dokumentech můžete zohlednit více okolností, mezi nimi například vydědění.

Dědictví a dědická daň

Dědickou daň v současnosti řešit nemusíte, protože byla zrušena. Majetek, který zdědíte, ale musíte zahrnout do daně z příjmu. Jako dědici jste ale od daně osvobozeni, musíte ale počítat s náklady pojícími se s platbou za notáře, případně s poplatky, které jsou spojeny s odhadem ceny majetku.

Kdo bude dědit?

V Novém Občanském zákoníku najdete změny v dědických třídách, podle nichž se dělí, pokud zůstavitel dědictví nijak neřešil (to znamená, že není sepsána závěť, ale ani dědická smlouva). Dědictví se dělí do tříd. Pokud nebude dědic v první třídě, postupuje se do druhé a tak dál.

  • První třída: Patří sem děti a manželka a dědí rovným dílem. Pokud nedědí dítě, jeho právo přechází na potenciální potomky. Pokud nemá děti, jde se do druhé třídy.
  • Druhá třída: Dědí manžel, rodiče a osoby, které žily se zůstavitelem ve společné domácnosti alespoň rok před smrtí, pečovaly o společnou domácnost nebo byly na zůstavitele odkázány výživou. Manžel má nárok nejméně na polovinu dědictví, ostatní dědí rovným dílem. Pokud partner zemřelého nebyl jeho manželem/manželkou, nemůže dědit ve druhé dědické třídě – pokud není jiný dědic, dědí až ve třetí třídě.
  • Třetí třída: Rovným dílem dědí sourozenci a osoby, které se zemřelým sdílely domácnost alespoň rok před smrtí, pečovaly o společnou domácnost nebo byly na zůstavitele odkázány výživou. U sourozenců přechází dědické právo na jejich děti.
  • Čtvrtá třída: Dědí prarodiče zemřelého.
  • Pátá třída: Dědí praprarodiče zemřelého – napůl ze strany matky a otce.
  • Šestá třída: Dědí vnuci sourozenců zemřelého a děti jeho prarodičů.

Co dělat v případě registrovaného partnerství?

V případě dědictví nahlíží české právo na registrované partnery jako na manžele. Pokud partneři nejsou registrovaní, záleží na tom, zda spolu sdíleli domácnost.

Co dělat v případě, kdy byste měli dědit dluhy?

Kromě majetku bohužel můžete po zemřelém zdědit také jeho dluhy. Vy si můžete nechat od notáře vypsat soupis pozůstalosti, která by měla zahrnovat obojí – dluhy i majetek. Pokud jsou dluhy vyšší než majetek, je ideální dědictví odmítnout, na to máte 30 dní od doby, co vám byla soudem či notářem sdělena možnost odmítnutí. Dědictví můžete odmítnout i během života zůstavitele.

Zdroj: finance.cz, penize.cz, Nový občanský zákoník