Degradace betonu – postupné, ale trvalé narušováním betonu, které vede k jeho rozpadu. Je zapříčiněno např. podložím (sole), zvětráváním (vliv počasí), korozí betonu (vyvolaná korozí výztuže), oxidem uhličitým.