Dehet, lidově nazývaný tér, je hnědá nebo černá viskózní kapalina, která je vedlejším produktem karbonizace uhlí. Dříve se používal pro stavbu vozovek a jako izolace. Dnes se jeho používání nedoporučuje pro karcinogenní účinky.