Na zazimování bazénu byste měli počkat až do doby, kdy se venkovní teploty ustálí kolem 10 °C. Tehdy se totiž ve správně chemicky upravené vodě minimálně množí bakterie, řasy a mikroorganismy. Do té doby udržujte zařízení v úsporném režimu, tedy přibližně dvě hodiny denně. Dodržíte-li tato pravidla, pak s nejvyšší pravděpodobností budete moci stávající vodu použít i v další sezoně.

První kroky

Abyste bazén po zimním období znovu mohli používat, je nutné ho pořádně vyčistit a vodu chemicky ošetřit. Začněte vysátím dna a vyčištěním stěn pomocí speciálních přípravků. Následně důkladně properte pískovou filtraci a upusťte vodu v něm tak, aby její hladina byla přibližně 20 centimetrů pod tryskami, případně protiproudem. U zastřešeného bazénu stačí hladinu udržet asi 5 centimetrů pod těmito komponenty. Zvýšenou pozornost dejte i podvodnímu osvětlení, které musí zůstat pod vodní hladinou dostatečně hluboko, aby na ně nepůsobil tlak ledu zamrzlé hladiny. V žádném případě tedy hladina vody nesmí končit v polovině svítidla. Dále nezapomeňte vypustit vodu ze solárních kolektorů a tepelných čerpadel, a samozřejmě vyndat a v suchém prostředí uschovat kovové schůdky.

Voda nesmí nikde zůstat

Vypustit vodu je nutné také z potrubí vedoucího od skimmeru a trysek, a to i přesto, že je vyspádováno. Jinak by v mraze zamrzla a trubky zničila. Je-li součástí filtrace, která je nad hladinou vody, vysajte také vodu ze skimmeru. Následně vypusťte pomocí zátky vodu z filtrační nádoby a čerpadla. Voda nesmí zůstat ani v žádném ventilu, proto je všechny otevřete a odšroubujte a nechte v poloze „open“. Zároveň zbavte vody další komponenty jako např. UV lampy, chlorator ad.

Konečné úpravy

U zbylé vody v bazénu je potřeba pomocí speciálního přípravku srovnat hodnotu pH, a to v rozmezí 7 až 7,5. Někteří výrobci doporučují provést ještě takzvanou superchloraci, což na určitou dobu způsobí přechlorování vody. Nezapomeňte do trysek namontovat zátky a do skimmeru vložit zimní dilatační plovák. Následující den přidejte do vody přípravek na zazimování bazénu, který zabraňuje růstu řas a vzniku zákalů.Napříč bazénem umístěte dilatační plováky (lze nahradit kanystrem či jinou plastovou nádobou s vhodným závažím) a celou plochu přikryjte zimní plachtou.

Nebezpečný bod mrazuVe strojovnách, kde bude teplota pod bodem mrazu, doporučujeme demontovat manometr a vyklepat z něj vodu. Jinak dojde k jeho neopravitelnému poškození.

Co s čerpadlem?Čerpadlo vyndejte z bazénové šachty a uložte do suchého prostředí, aby nedošlo ke zkorodování elektrické části.

-zal-Foto: