Dekonstruktivismus je postmoderní architektury charakteristický kouskováním, posouváním povrchů a vlnitými tvary, které navozují dojem nepředvídatelnosti, kontrolovaného chaosu, opouštěním vertikál a horizontál, používáním ostrých úhlů i zdánlivě nelogických konstrukcí. V Praze je v tomto stylu postaven tzv. Tančící dům.