Nové trendy inteligentních systémů v elektroinstalaci budov, inteligentní modely nouzového osvětlení, simulace povodní a způsoby ochrany před vodním živlem, např. ochrana kanalizace, způsoby utěsnění sklepních okének a dveří nebo čerpání vody, soutěž Koupelna snů, využití fondů EU - to jsou jen některé akce doprovázející jubilejní ročník stavebních veletrhů v Brně. Stavební veletrhy Brno 2005 budou komplexem čtyř samostatných veletrhů: v týdnu od 19. do 23. dubna 2005 se pod "jednou střechou" představí 10. mezinárodní stavební veletrh IBF, 6. mezinárodní veletrh technických zařízení budov SHK BRNO, dále URBIS - Fórum investičních příležitostí a veletrh Technologií pro města a obce a v neposlední řadě 2. mezinárodní veletrh osvětlovací techniky, elektroinstalací a systémové integrace budov ELEKTRO. O vystavovatelích V porovnání s loňským stavem přihlášených vystavovatelů se zvýšil počet firem např. z oboru stavebních řemesel a technologií o 33 % nebo z oboru stavebních dílců a konstrukcí o 30 %. Firmy vystavující v jednom ze speciálů veletrhu IBF - bazény, koupaliště a aquaparky - obsadily k dnešnímu dni už 200 m2 plochy. Oficiální státní účast zatím potvrdily Německo, Polsko, Rakousko, Čína, Řecko, Turecko, Finsko, Kanada, Itálie nebo Velká Británie. Pozitivním jevem je nárůst výstavní plochy, na které se zahraniční vystavovatelé budou prezentovat (v mnoha případech je téměř dvojnásobný). O veletrzích URBIS 2005 - Tradiční částí zůstane nabídka technologií a zařízení pro města a obce, nově bude posíleno Fórum investičních příležitostí. Součástí Fóra bude také nově Katalog investičních příležitostí. Obce, města a kraje v něm budou moci prezentovat lokální investiční pobídky a projekty; katalog bude následně distribuován nejen v ČR, ale také do zahraniční. Jedním z hlavních témat programu bude dále bydlení a koncepce bytové politiky v České republice, kterou přiblíží konference připravovaná v součinnosti s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR). Stranou nezůstanou ani informace o možnostech využití fondů EU pro podporu podnikatelských záměrů, kde mohou mít hlavní slovo obce a města. Statistiky Stavebních veletrhů Brno z loňského roku hovoří o značném zájmu laické i odborné veřejnosti. Expozice si přišlo prohlédnout téměř 100.000 lidí, na veletrh URBIS zavítala téměř čtvrtina z nich. 75 % z toho tvořila odborná veřejnost, pro kterou především je veletrh koncipován. Oproti obdobným veletržním projektům v České republice nabízí ELEKTRO svým vystavovatelům bonus v podobě spojení s partnerskými stavebními veletrhy. Užívání elektrotechniky a nových technologií ve stavebnictví je všeobecný trend, jeho význam navíc postupně narůstá. Dopravní systémy, klimatizace, vytápění, ochrana budov, osvětlení - nic z toho se bez elektrotechniky neobejde. Vedle řídicích systémů a systému inteligentních budov se ELEKTRO bude v roce 2005 věnovat především tematice osvětlení v architektuře. Pro odbornou veřejnost bude připraven i zajímavý doprovodný program, který je určen zejména elektrotechnikům, projektantům nebo třeba soukromým podnikatelům v elektrotechnice. Již nyní můžeme jmenovat některá témata, kterým se odborný program bude věnovat: Osvětlení tunelů, Nové trendy inteligentních systémů v elektroinstalaci budov nebo Inteligentní modely nouzového osvětlení. SHK - Hlavní oborové body: VYTÁPĚCÍ TECHNIKA / VZDUCHOTECHNIKA, VĚTRÁNÍ, KLIMATIZACE, CHLAZENÍ / SANITÁRNÍ TECHNIKA / ARMATURY / POTRUBÍ, SPOJOVACÍ TECHNIKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ / ČERPADLA / TECHNIKA PRO MĚŘENÍ, ŘÍZENÍ, REGULACI A ROZVODY V BUDOVÁCH / DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ V BUDOVÁCH / TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV - OSTATNÍ / NÁSTROJE, NÁŘADÍ A STROJE PRO TOPENÁŘE A INSTALATÉRY / RŮZNÉ. Zvýrazněná témata pro SHK 2005: Dopravní technika v budovách a Klimatizace a nízkoenergetické systémy větrání a vytápění. Česká protipovodňová asociace (ČPPA) již po čtvrté pořádá na výstavišti ve spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno praktické ukázky protipovodňových opatření. Speciální veletržní akce je letos poprvé připravována ve spolupráci s britskou Flood protection association (FPA). Program Ochrana před povodněmi Brno je určen především pro povodňové orgány obcí, měst a krajů. Jeho letošní ročník se opět uskuteční v době dvou veletržních akcí: začíná v rámci Stavebních veletrhů Brno dne 19. dubna a končí na veletrhu IDET 6. května. Cílem ukázek je předvést protipovodňová opatření co nejnázorněji, všechny demonstrace jsou proto situovány do bazénu s vodou mezi pavilony Z a G1 na brněnském výstavišti. Během celé 13-ti denní akce se uskuteční 37 devadesátiminutových ukázek. Zhlédnout je budou moci jak pozvané skupiny domácích a zahraničních odborníků (např. zaměstnanci vodovodů a kanalizací, plynáren, továren, chemiček nebo komory projektantů), tak běžní návštěvníci veletrhů. V simulovaných podmínkách se zde budou předvádět způsoby ochrany před vodním živlem, na programu bude např. i čtení vodní hladiny, ochrana kanalizace, způsoby utěsnění sklepních okének a dveří, budování protipovodňových hrází, evakuace nebo čerpání vody. Soutěže Koupelna snů Anketa je určena pro širokou veřejnost, která bude hodnotit především uživatelský komfort, design a technologii zpracování. Soutěž probíhá na internetu, ale hlasovat mají možnost také navštěvníci veletrhu SHK BRNO 2005. Zlaté medaile 2005 Jedním z vrcholů doprovodného programu Stavebních veletrhů Brno je každoročně udílení cen Zlaté medaile. Slavnostní ceremoniál aktuálního ročníku se uskuteční v den zahájení veletrhů, tedy 19. dubna 2005. Opět se budou vyhlašovat nejlepší exponáty prezentované na veletrzích IBF, SHK BRNO a ELEKTRO. Uzávěrka pro podání přihlášek do soutěže je 14. března 2005. "Produkty, které získají ocenění na našich veletrzích, se následně daleko lépe prezentují veřejnosti. Zlatá medaile je prestižní záležitostí nejen mezi odbornou veřejností. V loňském ročníku se např. jedním z oceněných exponátů veletrhu SHK BRNO stal masážní bazén pro více osob, který se následně setkal s velkým ohlasem i u běžných návštěvníků veletrhu", říká vedoucí manažerka Stavebních veletrhů Brno Ing. Jana Ostrá. Porota má opravdu nelehký úkol. Ze všech přihlášených exponátů v rámci IBF, SHK BRNO a ELEKTRO musí v tříkolovém hodnocení vybrat nejvýše 5 nejlepších pro každý veletrh. Hodnotícími kritérii jsou mj. originalita řešení, technické parametry, energetická účinnost, stupeň automatizace nebo vliv na životní prostředí. V zásadě by ocenění měly získat výrobky, které jsou srovnatelné se světovou úrovní nebo které určují trend vývoje v daném oboru. Organizaci soutěže zajišťuje opět Kongresové centrum Brno, kde je také možné získat podrobné informace k podmínkám účasti v soutěži. Zdroj: Tiskové zprávy BVV