Kompletně dodavatelsky realizovaná stavba má několik nesporných výhod. Zejména je provedena odborně. Doba výstavby je optimálně minimalizovaná, což je pochopitelně v zájmu obou stran. Práce jsou koordinované, veškeré subdodávky řídí dodavatel. Velkou výhodou je jednoznačná záruční lhůta za eventuální vady.

Klíčovou záležitostí je při stavbě rodinného domu formou dodávky na klíč výběr stavební firmy. Vše začíná u jednoznačného vymezení nabídky. Musíme podrobně znát, co vše je zahrnuto v ceně. Značné rozdíly nastávají například ve chvíli, kdy jeden dodavatel mluví o konečném obnosu včetně daně a druhý nikoli.

Případné vícepráce je nutné vždy řešit písemnými dodatky ke smlouvě s přesně dohodnutou cenou. Stejně pečlivě musejí být stanovené termíny a výše splátek. A třebaže to není populární, musejí být v zájmu věci stanovené oboustranné smluvní pokuty – při nesplnění termínu realizace na jedné a při pozdní úhradě na druhé straně. Pro stavebníka je rozhodně příjemné, pokud má jednoho smluvního partnera, který za vše odpovídá. Doporučuje se však před podepsáním smlouvy informovat se o výsledcích spolupráce u někoho, komu už ona firma něco skutečně postavila.

Informace o struktuře, schopnostech, finančním zázemí a vůbec fungování firmy se nezískávají snadno, ale leccos lze vysledovat. Nebo se můžeme přímo zeptat. Skutečně solidního dodavatele se nedotknou ani zdánlivě dotěrné dotazy. A seriózní firma ráda předloží i doklad, že nedluží daně, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a mnoho jiných indicií formujících konečný zákazníkův názor. Ve všech těchto souvislostech je nutné uvědomit si jednu známou pravdu: Neexistuje bohužel možnost postavit mimořádně levný dům s mimořádně kvalitní firmou.

Desatero pro stavbu formou dodávky na klíč:
1) Všechno je v jedněch rukou, stavebník má jediného partnera.
2) Zákazník může s dodavatelem operativně řešit drobné úpravy proti projektu bez nebezpečí, že to následně přinese problém.
3) Stavět s jediným dodavatelem znamená mít jednoznačně stanovené záruky.
4) U domů stavěných formou dodávky na klíč jsou samozřejmostí parametry vyhovující přísným nárokům na úsporu energií.
5) Smluvně je dán termín dokončení, jeho nedodržení znamená sankce.
6) Součástí dodávky může být rovněž vyřešení úprav okolí domu a stavba oplocení.
7) Rychlost výstavby je nejvyšším zájmem dodavatele, kdo staví rychle, staví i levně.
8) Stavebník se může i po dobu stavby plně věnovat svému povolání a jako specialista tam vydělat více, než kolik by ušetřil svou případnou neodbornou prací na stavbě.
9) Dobrá firma má vyřešený a opakovaně používaný konstrukční systém a v jeho rámci veškeré detaily.
10) Firma bude nepochybně nakupovat materiál výhodněji než případně sám stavebník.

Více se dozvíte ve speciálu časopisu Dům&Zahrada – Stavba domu krok za krokem. Ten je nyní na stáncích, nebo si jej můžete objednávat přímo v redakci pomocí SMS.

Jak na to?

Na telefonní číslo 902 11 zašlete SMS ve tvaru:

DAZ SPEC JMENO PRIJMENI ULICE CP MESTO PSC

Obratem obdržíte zpoplatňující SMS v hodnotě 99 Kč - peníze budou odečteny z vaší SIM karty.

Speciál vám zašleme do dvou týdnů od obdržení vaší objednávky. Službu technicky zajišťuje ATS, infolinka 776 999 199, www.platmobilem.cz.