• Zazimování bazénu by mělo proběhnout až ve chvíli, kdy teplota vody klesne pod 10 °C. Do té doby by měla být v provozu veškerá nainstalovaná technologie. Než se na samotné zazimování vrhnete, pořádně bazén vyčistěte. „Na čištění bazénu nejlépe poslouží bazénový vysavač, kterým vyčistíte jak dno bazénu, tak i jeho stěny,“ vysvětluje Jiří Sixta ze společnosti Albixon.
  • U přelivového bazénu je nutné sejmout ochrannou mřížku a vyčistit přelivový žlábek. Nezapomeňte odstranit zazimovací zátku a obsah žlábku vypustit ven. V zimním období musí být zátka odstraněna, voda, která by se mohla do žlábku dostat, tak bude mít kudy odtéct. Po vyčištění opět nasaďte krycí mřížku. Zazimovací zátku bezpečně uschovejte.
  • U skimmerového bazénu stačí vyjmout filtrační košík a do otvoru ve dně umístit nástavec se zazimovacím trnem.
  • Během čištění nezapomeňte na filtraci. „Pro vyčištění filtrace využijte funkci proplach, která je jednou z poloh šesticestného ventilu. Během proplachu je potřeba kontrolovat čistotu vypouštěné vody. To zajistíte jednoduše sledováním průhledné části potrubí.
  • U stabilních filtrací je třeba vodu odpustit minimálně 20 cm pod nejníže uložené odtoky, trysky nebo ústí protiproudu. Během zimy nesmí hladina dosáhnout této úrovně, zvláště při dlouhodobých deštích nebo silném tání sněhu je lepší hladinu občas zkontrolovat a případně odpustit.
  • U plastových bazénů s keramickým obkladem je lepší vypustit všechnu vodu. Naopak u bazénů s fólií (tzv. linerem) se upouští jen cca 2/3 objemu, aby se zachoval dostatečný tlak nutný k vypnutí fólie.
  • Aby na vás na jaře nečekalo nepříjemné překvapení v podobě popraskaných trubek, dbejte na důkladné odvodnění všech částí bazénové technologie, jako je sací a cirkulační okruh či okruh tepelného čerpadla. Nejprve demontujte cirkulační trysky a do jednoho z otvorů nasaďte zazimovací trn. Do ostatních otvorů našroubujte zazimovací zátky a pak už jen stačí vypustit vodu ze systému. „Po odpuštění bazénové vody z potrubí je důležité odpustit i filtrační nádobu. To lze provést buď povolením vypouštěcího šroubu, nebo pomocí vysavače na vodu,“ doplňuje Sixta.
  • Jakmile je voda vypuštěná, můžete odpojit filtrační čerpadlo a umístit ho na teplém a suchém místě. Pokud máte protiproud, nezapomeňte ani na jeho zazimování. „Ujistěte se raději ještě jednou, že nikde v technologii nezůstala žádná voda. Kontrolu můžete provést buď pomocí vodního vysavače, nebo stlačeného vzduchu.
  • V posledním kroku už jen zbývá nainstalovat dilatační plováky a aplikovat zazimovací roztok (směs kvarterních amoniových solí). „Dilatační plováky zabraňují tomu, aby se na vodní hladině vytvořila souvislá vrstva ledu, která by mohla poškodit některé části bazénu. Spojením plováků by mělo dojít k vytvoření úhlopříčného řetězu na hladině bazénu. Zazimovací roztok zase brání přemnožení řas a vápenatých usazenin na povrchu bazénu,“ vysvětluje Sixta.
  • Pro zimní zakrytí bazénu je vhodná plachta z husté síťoviny, která zabraní znečištění bazénu, ale zároveň propouští dešťovou vodu, takže ji nemohou vytvořené kaluže potrhat. Neprůhledná plachta navíc brání pronikání světla, které podporuje tvorbu řas a mikrobů.

Zdroj: bazeny.cz, Albixon