Studio lidu je Ludmila Kořenářová a Sylvain Favardin. Oba ve své tvorbě čerpají z rozdílných kulturních tradic a životních zkušeností. Po několika letech vzájemného výtvarného prolínání stvořili studio lidu jako výraz společné tvůrčí i životní cesty. To ve své tvorbě využívá širokou škálu uměleckých médií, klade důraz na přirozenou lidskou interaktivitu a vybízí diváka či čtenáře k aktivnímu a zároveň citlivému vnímání. V současné době toto studio střídavě působí v Čechách, Francii a Belgii, kde se věnuje volné i užité tvorbě.

Pohádka na dobrou noc

Snový svět vytvořený z modelínyV návaznosti na loňskou interaktivní instalaci Snový svět vytvořenou z modelíny lidu v tomto roce diváky vtahuje do příběhu a nechává ho spoluvytvářet. Zároveň představilo několik nových autorských projektů založených na principu snu: poetickou a mnoha úspěchy ověnčenou knihu Pohádka na dobrou noc a interaktivní příběh Follow the White Rabbit. Se smyslem pro citlivé vnímání vytvořilo příběh, který dovede večer před spaním navodit kouzelnou atmosféru, pohladit krásou ilustrací i něhou obsahu, pomoci přenést čtenáře i malého posluchače do světa snů a fantazie a upevňovat nad knihou jejich vzájemný vztah.

Autorský francouzsky psaný originál knihy Conte pour oreiller (Pohádka na dobrou noc) vznikl během pobytu na École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre v Belgii v roce 2008. Od svého vzniku kniha sklidila již řadu úspěchů. V červnu 2008 byla prezentována na výstavě Institutu umění a designu v Avalon centru v Plzni, kde získala ocenění za vynikající výtvarnou práci. V dubnu 2009 byla vybrána mezi Nejkrásnější české knihy roku 2008 a poté uložena v Památníku národního písemnictví v Praze. Ručně vázaný originál knihy Pohádka na dobrou noc byl vybrán také na výstavu Nejkrásnější české knihy roku 2008, tentokrát v Moravské galerii v Brně.

Následujte Bílého králíka

Jistě si vzpomenete na dnes již kultovní příběh Lewise Carolla, ve kterém bílý králík zavede Alenku do říše divů. Toto dílo bylo již mnohokrát předlohou pro umělecká díla, často však bez hlubšího pochopení Carrollova původního příběhu Alice's Následuj Bílého králíkaAdventures Underground (Alenčina dobrodružství v podzemí).

Studio lidu vytvořilo interaktivní projekt Follow the White Rabbit (Následuj Bílého králíka), ve kterém zcela novým způsobem volně interpretovalo Carrollovo literární dílo a posunulo jej do nového času a prostoru. Inspirací pro vlastní příběh byl sen propojující nezapomenutelný zážitek z objevu původní rukopisné knihy Alice's Adventures Underground s kulinářským požitkem z bruselské restaurace s vynikajícími bagely. A tak se stalo, že krajina Bílého králíka je celá stvořena z bílého těsta. Můžete v ní tedy objevit postavy, které nakynuly do nejroztodivnějších tvarů, a také stromy a květiny vyrostlé do podoby kuchyňského náčiní.

Stejně jako ve snu však nikdy nebudete vědět, kde se ocitnete, koho potkáte a kam vás zavede. Váš sen tedy může trvat jen pár minut nebo i několik hodin. Studio lidu se v projektu Follow the White Rabbit pokusilo propojit poetiku psaného příběhu s interaktivním prostředím internetu a nechává volně pracovat čtenářův nebo návštěvníkův tvůrčí potenciál. Obrovské množství interaktivních ilustrací doprovází zvuky dotvářející celý charakter příběhu. V současné době je projekt na www.lidu.fr/followthewhiterabbit.

Kdo jsi?

Váza (Ne)PrůhlednáProjekt Kdo jsi? je založen na průzkumu, jehož výsledkem je cyklus výtvarně ztvárněných knižních objektů. Smyslem projektu je snaha podnítit dialog o základní hodnoty života. Vytvořené knihy představují výpověď všech dotazovaných. Jsou imaginárním prostorem pro poznávání širokého spektra osobností, místem, kde každý člověk (bez ohledu na pohlaví, věk, národnost nebo povolání) má stejnou příležitost k vyjádření sebe sama a zároveň se může podílet na konečné podobě díla. První výsledky projektu Kdo jsi? byly představeny v červnu 2009 v rámci výstavy Ústavu umění a designu v Plzni v Avalon centru.

V roce 2008 se studio lidu představilo svou první samostatnou výstavou nazvanou Dialogue / Monologue? Design for communication. Speciálně pro tuto výstavu vytvořilo monumentální interaktivní instalaci Snový svět celou z bílé modelíny, a naznačilo tím tenkou hranici mezi snem a realitou, mezi možným a nemožným. Studio lidu se pokusilo ukázat divákovi cestu zpět do svého dětství nezatíženého předsudky a starostmi „skutečného“ světa. Diváci měli možnost instalaci dotvářet svými modelínovými výtvory, a tak naplňovat vlastní představy a touhy. Studio lidu vytvořilo komunikativní prostor, ve kterém zároveň představilo poetické svítidlo Re-naissance a vázu (Ne)Průhledná vzniklou originálním přetvořením plastové lahve.

Koncept Dialogue / Monologue? byl v mezinárodní konkurenci profesionálních designérů, architektonických ateliérů a studentů designu vybrán do padesátky nejlepších návrhů prezentovaných v projektu Parckdesign Bruxelles 2008. Proběhlo také hlasování odborné i laické veřejnosti, kde byl Dialogue/Monologue? vybrán mezi tři nejlepší návrhy.-var-Foto: lidu