Ladislav Sutnar se již ve dvacátých a třicátých letech zařadil Autor: archiv mezi hlavní osobnosti evropské avantgardy, patřil k nejprogresivnějším představitelům českého funkcionalismu.

Ladislav Sutnar se narodil v Plzni 9. listopadu 1897 ve vlastenecky a sociálně demokraticky smýšlející rodině, měl ještě další čtyři sourozence. Jak později vzpomínal, kresbě a malbě se začal věnovat již při studiích na První české reálce v Plzni. „Když mi bylo čtrnáct, za největší umění jsem považoval schopnost namalovat slunce, které by zářilo stejně pronikavě jako ve skutečnosti, i kdyby mělo diváka oslepit. To byla moje největší ambice,“ vzpomínal později na své tvůrčí a umělecké začátky. Je velmi pravděpodobné, že válečná zkušenost z první světové války, kterou umělec prošel, se u něj projevila jistou politickou skepsí a střízlivostí: Sutnar se nikdy – na rozdíl od některých jiných generačních kolegů – nepřiklonil k marxismu nebo komunismu. Nikdy ho neomálily – na rozdíl například od umělců sdružených v Devětsilu – sovětské experimenty se zářnějšími zítřky na začátku moderní doby dvacátého století. Nové, moderní, Autor: archiv civilizace… tato synonyma moderní doby a pokroku tak charakteristická pro celé tehdejší umění v jeho tvorbě znamenala především určitou střízlivost, nový životní styl spojený s velkoměstem, fascinaci technickými vynálezy… Bylo toho opravdu mnoho, co tento všestranný a neobyčejně plodný umělec za svůj život stihl vytvořit. Ladislav Sutnar zemřel v New Yorku v roce 1976.

Velký ohlas zaznamenaly jeho grafické a typografické práce, ale ještě větší ohlas než grafika nebo design hraček Sutnarovi přinesly návrhy čajových servisů a jídelních souborů ze skla a porcelánu. Své pedagogické a organizační Autor: archiv aktivity věnoval nejen propagaci moderního bydlení a sociálním otázkám, ale svým všestranným působením utvářel vkus a styl středních vrstev, hybné síly mladého československého státu. K tomu ho přivedlo působení ve funkci ředitele loutkového divadla Drak a výtvarného redaktora tehdy důležitého nakladatelství Družstevní práce. A nezapomeňme, že Ladislav Sutnar byl také uměleckým ředitelem prvního moderního designérského ateliéru Krásná jizba a také ředitelem Státní grafické školy.

Zaslouženého úspěchu ale Ladislav Sutnar dosáhl jako architekt a organizátor úspěšných výstav užitého umění v zahraničí. Tehdy výrazně spoluurčoval charakter prezentace mladé československé demokracie. Získal řadu nejvyšších mezinárodních ocenění za design pedagogických hraček, knih a tiskovin a předmětů denní potřeby. Podíváme-li se na tyto kolekce, šlo například o jídelní servisy, příbory, nábytek, psací potřeby, textilie. Některé z jídelních souborů Autor: archiv fotografoval další výrazný český umělec Jan Sudek.

Sutnarova díla jsou zastoupena ve všech významných amerických uměleckých sbírkách: jeho grafický jazyk vizuální komunikace pronikl do oblasti průmyslu, marketingu, ale zapomenout nemůžeme ani na popularizaci vědy, stejně jako (před) ekologické projekty, v nichž se graficky angažoval.

-var- Foto: UPM, MOMA Více informací o tvorbě L. S. také na www.sutnar.com