Detektory pohybu jsou jedním z nejběžnějších prvků elektronické zabezpečovací signalizace. Jedná se o prvek relativně spolehlivý, zejména pokud jde o výrobky renomovaných firem. Instalace levných prvků se nemusí vyplatit – nízká cena je dosažena obvykle za cenu použití méně nákladných (ale také méně spolehlivých) součástek. Levné výrobky nejsou z cenových důvodů kusově testovány a není u nich zaručena detekční schopnost deklarovaná v prospektech. Je navíc třeba si uvědomit, že lze detekční schopnost těchto detektorů citelně omezit nebo je úplně vyřadit z činnosti velmi jednoduše jejich zakrytím. Stačí na detektor pověsit třeba čepici, zakrýt jej papírovou krabicí nebo jej zastříkat sprejem – a jako kdyby zde žádný detektor nebyl. Proto je nutné všude tam kde jsou detektory ve veřejně přístupných prostorách používat speciální detektory pohybu, mající funkci antimaskingu. Tyto detektory jsou schopny jakýkoli pokus o zakrytí odhalit a v případě že by k zakrytí došlo, znemožní uvedení zabezpečovacího zařízení do stavu střežení. Současně platná norma ČSN EN 50131-1 proto pro prostory s vyšším rizikem předepisuje výhradně detektory s funkcí antimaskingu. Mnozí dodavatelé a montážní firmy si dosud na tento požadavek nezvykli a používají proto detektory bez funkce antimaskingu tvrdíc, že jsou schváleny "pro vyšší rizika". Je třeba upozornit, že je nutné se vždy přesvědčit, zda a podle jaké normy byl detektor posouzen – často totiž jde o posudky, jejichž platnost již uplynula. Bohužel jsou i montážní firmy či dodavatelé, kteří existující posudky pozměňují a vydávají tak prošlé posudky za platné. Odběratel by se měl ve vlastním zájmu vždy přesvědčit, zda je posudek použitého zařízení vystaven na základě ČSN EN 50131-1 a její národní přílohy. Prvky nemající posudek podle této normy by měl odmítnout, jinak se vystavuje nebezpečí, že zařízení s takovýmito prvky nebude pojišťovna akceptovat jako funkční a při stanovení pojistného k němu nepřihlédne. Úspora na zabezpečovacím zařízení pak může mnohanásobně prodražit pojištění objektu. www.telenot.cz