Podle Světové zdravotnické organizace by bylo možné díky lepší prevenci zabránit každý den až tisícovce zranění dětí po celém světě, která často končí i smrtelně. Mezi nejčastější příčiny zranění přitom patří věci, se kterými děti přicházejí denně do kontaktu. I přesto, že budete dětem svědomitě vštěpovat pravidla chování spojená s elektřinou a spotřebiči, může jejich zvědavost často zvítězit. Děti prostě rády zkouší nové a někdy i nebezpečné věci. Proto se snažte sami dodržovat několik základních zásad.

Zajišťujte – Nepoužívané zásuvky by měly být vždy zajištěny nevodivými krytkami, například z plastu. Na trhu je jich k dispozici více, důležité je, aby vždy zcela zakryly zdířky v zásuvce a zabránily dítěti cokoliv do ní strčit. Schovávejte – Pokud máte někde na stálo natažené prodlužovačky, veďte je za nábytkem, nebo využijte tzv. husí krk, který spojí více kabelů dohromady a skryje je před zraky dítěte. Nejbezpečnějším zajištěním elektroniky v koupelně (fény, kulmy, holicí strojky) je prostě využít uzamykatelné skříňky.

Další možností je odnášet je po použití z koupelny a ukládat je mimo dosah dětí. Umísťujte vysoko – I když moderní interiérové trendy velí umísťovat elektroniku, jako DVD přehrávače apod., na nízký nábytek, s malými dětmi se tomu raději vyhněte. Čím výše zařízení umístíte, tím víc v klidu můžete být. S dětmi často opakujte základní pravidla. Zvolte například formu hry, kdy se jich můžete na jednotlivá pravidla ptát a ony budou za každou správně zodpovězenou otázku odměněny.

 • Nikdy nestrkat prsty nebo jakékoliv předměty do elektrické zásuvky
 • Mikrovlnná trouba a toaster se nekamarádí s kovovými předměty
 • Nikdy nepoužívat cokoliv s kabelem nebo zásuvkou v blízkosti vody
 • Nikdy nevypojovat spotřebič ze zásuvky trhnutím za kabel
 • Nikdy se nepřibližovat k rozvodnám a venkovnímu vedení elektrického proudu
 • Nikdy nešplhat na sloupy vysokého napětí
 • Nikdy nepouštět draka poblíž drátů elektrického vedení
 • Nepřibližovat se k přetrženým nebo na zem spadlým drátům elektrického vedení
 • Nikdy nešplhat na stromy, které jsou v těsné blízkosti elektrického vedení, ani se jich nedotýkat
 • Nikdy nesahat na transformátorové skříně s varovnými nápisy
 • Vždy se řídit všemi varovnými nápisy, které se týkají elektřiny a spotřebičů

Spotřebiče přitom nemusí být nebezpečné jen možností poranění elektrickým proudem. Mnohdy se může jednat také o nepříjemnosti způsobené jejich samotnou funkcí. Časté jsou popáleniny od žehličky. Tu by samozřejmě malé děti neměly vůbec používat a pro případ, že ji zapomeneme zapojenou, je dobré mít některý z modelů, které se po určité době samy vypínají. Například Philips GC 4870 má elektronické bezpečnostní vypínání, které ji automaticky vypne, pokud je ponechána bez obsluhy nebo se převrhne.

„Komplikovaná zranění způsobují také zařízení s rotujícími součástmi, jako jsou ventilátory, do jejichž lopatek mohou děti opět strčit prst nebo předmět, který je pak odmrštěn a může je poranit. Pro domácnosti s dětmi a také domácími zvířaty jsou však na trhu bezlopatkové ventilátory, které vyrábí značka Dyson. U těch pak nebezpečí způsobené lopatkami zcela odpadá,“ říká Ing. Igor Pifka, odborník na bezpečnost spotřebičů ve společnosti Solight.

Nenápadné, ale důležité nebezpečí představují také drobná elektronická zařízení, která jsou napájena tzv. knoflíkovými a mincovými bateriemi (miniaturní ovladače, kalkulačky, hodinky, elektrické svíčky atd.). Čísla pro ČR nejsou k dispozici, ale v USA skončí u lékaře po jejich spolknutí nebo vdechnutí každoročně až 2300 dětí. Zařízení s takovými bateriemi nikdy nepokládejte v dosahu malých dětí.

První pomoc – buďte vždy připraveni!

Pokud si už ani nepamatujete, kdy jste naposledy absolvovali školení první pomoci a máte děti, je určitě načase osvěžit si znalosti. Například Český červený kříž provádí školení první pomoci prostřednictvím svých Oblastních spolků. Školení jsou určena pro všechny věkové kategorie – od dětí v mateřských školách až po dospělé. Na projekt Výuka první pomoci dětí a mládeže plynule navazuje projekt Výuka první pomoci dospělých. Ceny kurzů se pohybují od 900 do 2900 Kč.