Proces odstraňování toxických látek z našeho těla. Doporučené jsou dva způsoby: půst (jednorázová detoxikace) a detoxikační program (pozvolný, a tedy méně zatěžující způsob).