V minulosti jsme věděli, že tohle přijít musí. Věděli to politici, věděli to distributoři i správce elektrické sítě. Věděli to vědci, kteří zkoumali zatížení chytrých sítí (smart gridů). Bohužel se na poli posílení distribučních sítí neudělalo mnoho, natož do jejich vylepšení do podoby chytrého řízení. A tak tu máme staré kabely klimbající se na dřevěných sloupech, trafostanice z dob první republiky a problém v podobě nedostatečné kapacity sítě.

Proč vás nepřipojí? Praktický příklad

Proč vás nepřipojí? Praktický příklad

Představte si na jedné straně distributora s vysokým napětím a místní trafostanicí. Od ní vedou dlouhé dráty po vesnici, které rozvádějí napětí 230 V všem domácnostem. I poslední dům na lince musí těch 230 V mít (+- 10 %). Ve chvíli, kdy si všechny domy před posledním domem spustí varnou konvici o 10 A, spadne reálně na konci celé elektrické řady napětí natolik, že by nesplňovalo distribuční podmínky. Proto na začátku navýší distributor napětí např. na 240 V.

Pokud si na posledním místě v síti pořídí na dům fotovoltaiku, která posílá do sítě 10 A, najednou se zvedne v síti napětí na nepovolenou hodnotu (například 250 V). Dům připojený na začátku celé větve, tedy hned za trafostanicí, ale bude moct mít fotovoltaiku, protože jeho FVE neovlivní celou větev. (zdroj: Amperak)

Podrobnější vysvětlení se vám dostane zde:

Zdroj: Youtube

Distribuční sítě na limitu

Ještě před rokem připojili distributoři do sítě téměř každou fotovoltaickou elektrárnu. Jenže válka a solární boom natolik zvedly zájem o připojení, že distributoři narážejí na limity svých sítí. Ve vesnici se tak může připojit jen pár domů na síť a zbytek se musí odmítnout.

„Zatím to není nijak extrémní, ale už to ani není výjimečné. Jen u klientů naší společnosti jsme v uplynulých měsících evidovali v průměru tak dvě zamítnutí týdně. To jsou možná 2-3 procenta případů, přitom dřív to bývala maximálně promile. A to se bavíme o fotovoltaikách v původních limitech, tedy většinou do 10 kWp. Pokud v návaznosti na nová pravidla začnou poptávat větší fotovoltaiky, až k 50 kWp instalovaného výkonu, nepochybně bude hůř,“ upozorňuje Jaroslav Šuvarský, jednatel společnosti S-power Energies, která se návrhem a instalací fotovoltaických elektráren zabývá.

Jaké jsou cesty

Distributor v případě nedostatku na distribuční síti může použít tři možnosti, co s žádostí o připojení dělat.

1) Neodmítne ji zcela, ale povolí její připojení až po posílení sítě v dané lokalitě. To ovšem nějakou dobu trvá, většinou se jedná o horizont několika měsíců, který ovšem bohužel garantovaný není. Do té doby sice elektrárna může fungovat, ale do sítě nesmí posílat žádné přetoky.

2) Lze zažádat o připojení menší elektrárny. To je na domluvě distributora a vlastníka FVE, jestli je možné menší elektrárnu připojit. Ovšem pak je otázka, zda nižší výkon elektrárny má vůbec smysl.

3) Distributor povolí připojení jen zjednodušeným způsobem, to znamená jako mikrozdroj. V té chvíli smí do systému posílat pouze technické přetoky (velmi omezené na 115 W) a při jejich překročení pak účtuje distributor velmi tučné sankce.

Až 50 kWp? A kde?

Naše vláda schválila možnost vytvoření větších fotovoltaik bez nutnosti pořídit si stavební povolení a licenci, a to až do hranice 50 kWp. Je to sice krásné, ale jsou oblasti, kde dnes i 10 kWp je hodně. Tak kdo tohle vlastně využije?

„Větší sestavy mají smysl u rodin, které vlastní elektromobil. Vzhledem k tomu, že spotřeba elektromobilu se vyrovná spotřebě celé domácnosti, vyplatí se mít na rodinném domě klidně i 20kWp elektrárnu,“ říká Jaroslav Šuvarský. „Potíž ale může nastat jednak na straně distribuční společnosti, protože distribuční sítě v některých lokalitách narážejí na své limity, tudíž distribuční společnosti nechtějí větší elektrárny připojovat, a zároveň bývá limitující i plocha střechy, na kterou se vejde jen omezený počet panelů.“

Než začnete plánovat

Takže dřív, než začnete plánovat svou FVE, je dobré vědět, co si vlastně můžete dovolit. Pokud se podíváte do připojovacích podmínek pro výrobny, najdete zde hodnotu impedance, kterou musí mít fotovoltaika, aby bylo možné ji připojit. Revizní technik pak může přijít a změřit impedanci smyčky vedení, na jejímž základě pak je možné přesně určit místní podmínky.

Zdroj: Amperak, S-power,