Praha se v červnu stala místem setkání více než 5.000 divadelních umělců, scénografů, režisérů a architektů z celého světa s širokou pražskou veřejností. Pražské Quadriennale se letos neodehrálo jen v Průmyslovém paláci, ale vydalo se i do pražských ulic. Do pestré, mnohovrstevnaté nabídky přispěli zvukoví a světelní designéři, performeři, tanečníci a další umělci. Pohybovali se v centru města, včetně turisticky nejfrekventovanějších lokalit, kde se odehrály často nepřehlédnutelná představení anebo instalace. Srdcem PQ však byl Průmyslový palác. Na 10.000 čtverečních metrech vyrostly národní expozice 53 států, které hýřily nápady – namátkou připomeňme norskou simulaci polární záře… Prostor střední haly průmyslového paláce opanovala unikátní stavba z lepenkových krabic naplněných izolací Rockwool. Divadlo nazvané Scenostage spolu se stavbou Babylonské věže tvořilo srdce výstavy a bylo hlavním centrem pro workshopy i výtvarné performance plné světa, pohybu a výtvarných obrazů. Proběhlo jich tu během deseti dní více než čtyřicet. Originální stavbu navrhli Jean Guy Lecat (Francie), Ian Evans a Sean Crowley (Velká Británie). Sestávala z kovové konstrukce a z 1200 krabic z pětivrstvé lepenky vyplněných izolací Rockwool. „Rozměr krabic byl upraven podle velikosti balíků akustické izolace Airrock ND,“ řekla Dana Hochmannová, Marketing Manager společnosti Rockwool, a.s. „Nám i organizátorům záleželo na tom, abychom izolaci neznehodnotili a aby mohla být po skončení akce znovu použita.“ 150 nadšených studentů uměleckých škol z celého světa divadlo skutečně během 5 dnů postavilo a jak říkali, budou si navždy pamatovat, kolik Rockwool váží. „Při realizaci tak rozsáhlého mezinárodního projektu bychom se neobešli bez sponzorů. Jedním z nich je společnost Rockwool, a.s., která poskytla izolační materiál na stavbu Scenostage,“ řekla Barbara Tůmová, koordinátorka projektu pro PQ. „Izolace jsme potřebovali proto, aby umělci a diváci nebyli rušeni hlukem a světlem zvenčí. Zároveň jsme tím ale řešili i podmínku hasičů, kteří požadovali materiál odolný proti požáru.“