Dlažební kostka je stavební materiál, jde o kamenný komponent podobný krychli či kvádru, který se používá pro dláždění povrchu cest. Nejčastějším materiálem je žula, vápenec a čedič, které jsou v poslední době často nahrazovány betonem.