Od počátku roku do konce března vydaly stavební úřady 27.948 stavebních povolení. Proti 31.616 povolením v loňském srovnatelném období to představuje pokles o 11,6 procenta. Na stavby budovy připadlo 13.914 povolení, z toho 8.814 na bytové budovy a 5.100 na nebytové. U staveb k ochraně životního prostředí to bylo 7.598 a ostatních staveb 6.436 povolení. Z celkového počtu 27.948 povolení bylo 12.884 vydáno na novou výstavbu a 15.064 na změny dokončených staveb. Z územního hlediska se bude vyvíjet vyšší investiční aktivita na území Moravy a Slezska, kde stavební úřady vydaly celkem 11.281 povolení. Vyšší investiční činnost lze též předpokládat ve Středočeském kraji, kde činí podíl počtu vydaných povolení 13,9 procenta. Nejmenší podíl výstavby bude v Severočeském kraji - 6,9 procenta povolení. V rámci změn dokončených staveb bylo na Moravě vydáno 5.639 povolení. V Praze bylo vydáno 2.721 povolení, z toho na novou výstavbu 593 a na změny dokončených staveb 2.170 povolení. Také u podílu počtu povolení na stavby budovy pro bydlení je postavení Moravy dominantní. Z celkového počtu 8.814 povolení, jich bylo 37,2 procenta vydáno na Moravě, v Praze 17,3 procenta, nejméně pak v Jihočeském kraji (sedm procent) a Severočeském kraji (6,2 procenta). Stavby budovy, s jejichž zahájením od počátku roku do konce března vyslovily stavební úřady souhlas, představují 10.650 bytů v ČR. V nové výstavbě bude získáno 3590 bytů. Orientační hodnota staveb představuje 45,507 miliardy korun v běžných cenách. Na stavbách budovách jde o 26,628 miliardy korun, na stavbách k ochraně životních prostředí 3,759 miliardy korun a na ostatních stavbách 15,12 miliardy korun.